Guro Utne Salvesen

Stilling

Konsulent

Seksjon

Studie- og FoU-seksjonen

Kontakt

E-post: guro.u.salvesen@nmh.no
Mobil: +4797422929

Forskning / utviklingsprosjekter