Håkon Kvidal

Stilling

Førstelektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Fagområde

Musikkteknologi

Fagmiljø

Musikkteknologi

Kontakt

Telefon: 23367224
E-post: hakon.kvidal@nmh.no
Mobil: 92054443
Kontor: 3012

Web: www.kvidal.no

 

Kompetanseområder

 • Digitale verktøy i undervisning og læring
 • IKT støttet læring
 • Live Electronics
 • Musikkteknologi
 • Musikkpedagogikk

Undervisning

Biografi

Håkon Kvidal er førstelektor i musikkteknologi ved Norges musikkhøgskole. Håkon har lang erfaring både som utøver og produsent, og er en mye benyttet kurs- og foredragsholder innen musikkteknologi.

Forskningsområdene hans er musikkteknologi og pedagogikk og han har blant annet publisert avhandlingen Undervisning i musikkteknologi – kasusstudier av to undervisningsfag som omhandler undervisning i musikkteknologi ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norden. Han har også skrevet kapittelet "Å være digital i musikkfaget" i antologien Å være digitale i alle fag, utgitt på Universitetsforlaget. Han arbeider for tida med et forskningsprosjekt hvor han ser nærmere på bruk av nettbrett i musikkundervisningen.

Håkon Kvidal publiserer artikler og leksjoner om anvendt musikkteknologi på nettstedet www.musikkteknologi.no

Bakgrunn

Utdanning

Norges musikkhøgskole, Oslo

 • Mastergradstudiet i musikkpedagogikk, 2005-2008. Mastergradsoppgave: Undervisning i musikkteknologi – Kasusstudier av to undervisningsfag
 • Kandidateksamen (bachelor) i musikkpedagogikk, Jazz/Rock/Pop, 1993-1997.

Universitetet i Trondheim, Trondheim

 • Fageksamen 30 vekttall i Musikk (mellomfag), 1988-1989.
 • Fageksamen 20 vekttall i Drama/teater (grunnfag). 1992-1993. 

Jobberfaring

Høyskolen i Oslo og Akershus, Oslo, 2011-2013
Førstelektor i musikk. Undervisning i emnene Digital kompetanse i musikkfaget og Bandsamspill, sensor og veiledning av konsertprosjekter.

Høyskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, 2010
Gjesteforeleser ved Musikk - faglærerutdanning, bachelorgradsstudium og Musikkproduksjon, 30 studiepoeng” i emnet Digital kompetanse i musikkfaget.

Norges musikkhøgskole, Oslo, 2007-d.d.
Førstelektor i musikkteknologi

 • Leder for fagråd for musikkteknologi fra 2008 til 2010
 • Undervisning i bla.: Musikkteknologi for utøvere ved videreutdanningen Live Electronics, Prosjektstudio (musikkproduksjon i lydstudio), Konsertlyd, Musikkteknologi for studenter Bachelor og Master i utøving, Digital kompetanse i musikkfaget for musikkpedagogikkstudenter og videreutdanning
 • Andre arbeidsoppgaver: Koordinator for videreutdanningen Live Electronics, opplæring av framtidige lærere innen musikkteknologi ved Tbilisi State Conservatory (prosjektet Modernization of Georgian higher music education), 
 • FoU prosjekter: Gehørbasert digital signal prosessering (FoU samarbeid med NTNU, Notam og National University of Ireland Maynooth), Digitalisert musikkundervisning, Musikk på nettbrett. 
 • Medlem i Programutvalg for musikkpedagogiske studier og møtende varamedlem i Studieutvalget. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005-d.d. 

 • Timelærer i fagene Musikk og informasjonsteknologi og Lyd for multimedia ved bachelor studiet i musikkteknologi. 
 • Sensor ved eksamen i Musikk og informasjonsteknologi
 • Sensor ved eksamen i Lyd for multimedia
 • Gjesteforeleser ved etterutdanningskurset Musikkteknologi – IKT i musikkundervisning

Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS), Oslo, 1995-2007

 • Undervisning i el.bass hovedinstrument og bi-instrument, samspill, arrangering og musikkteknologi.
 • Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, etablering av studieretning i komposisjon og produksjon
 • Prosjektleder og kunstnerisk veileder for tverrfaglige cross-overprosjekter

Musikkprodusent
En rekke utgivelser bla.: Gutta på skauen: Til skogs. Grappa (2007), Kaia Huuse: Trist og fint. PS! Records (2004) Vinner av Spellemannsprisen 2004, Klangs Musikkverksted: …danser klango (2001) og Juleklang (2004), SandForest: EP (2002), Blåmann: Blåmann (1997), Finders: Finders NMH (1996), Kykelikokos på NRK1 (1996-99)

Musiker, bassist

 • Medvirket i en rekke TV-produksjoner på NRK1 og i TV2. 
 • Kykelikokos på NRK1 (1996-99). 88 direktesendt TV-programmer og flere turneer over hele Norge. 
 • En rekke plateproduksjoner, f.eks. Geir Lystrup, Zuma, Sam Peace Brown, Star Academy (franske Idol).
 • An-Magritt (Det Norske Teatret) 2007,Annie (Familie Teateret, Oslo og turne, 2004 og 2005) og Annie 2 (Familieteateret) 2006)
 • Bassist med en rekke band og artister som f.eks. Torhild Sivertsen, Jan Teigen, Kongelige Norske Marines Musikkorps, Sandvika Storband, Kringkastingsorkesteret. 
 • Omfattende frilanse virksomhet siden 1995.
 • Sensor ved Norges musikkhøgskoles el.bass eksamener våren 1999. 

Forskning / utviklingsprosjekter