Heidi Ramberg

Stilling

Seniorrådgiver

Seksjon

Seksjon for økonomi, personal og arkiv

Fagområde

Økonomi, Administrasjon

Kontakt

Telefon: 23367211
E-post: heidi.ramberg@nmh.no
Kontor: FH 05

Kompetanseområder

Årsplan og budsjett, prosjekter og internrapportering