Henning Waaler Kemp

Stilling

Høgsk-/øvingslærer

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Didaktikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

E-post: henning.w.kemp@nmh.no
Mobil: 91886839