Henrik Holm

Stilling

Stipendiat

Seksjon

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Fagområde

Oppføringspraksis

Fagmiljø

Musikkteori og gehør

Kontakt

Telefon: 23367251
E-post: henrik.holm@nmh.no
Kontor: 439
Tlf.: +47 2336 7251

Kompetanseområder

  • Musikkfilosofi
  • Filosofi (tyngdepunkter: tysk filosofi, estetikk og religionsfilosofi)
  • Musikkhistorie (tyngdepunkt: Beethoven og Brahms)

Undervisning

I tiden 2008 - 2014 underviste jeg i filosofihistorie, estetikk og europeisk religionshistorie ved Universitene i Dresden, Hamburg og Rostock.

Biografi

Født (1980) og oppvokst i Oslo. I tidsrommene 1999-2006 og 2009-2014 bodde jeg i Berlin, Hamburg og Rostock.

Ifra 1.9. 2014 stipendiat i oppføringspraksis ved Norges musikkhøgskole.

Prosjekt: Interpretasjonskunst som estetisk erfaring. Om forholdet mellom fremføringspraksis og musikkfilosofi i Wilhelm Furtwänglers fortolkning av Ludwig van Beethoven og Johannes Brahms.

Bakgrunn

Utdanning

2010 Doktorgrad i filosofi ved Teknisk Universitet Dresden

2006 Diplom/Master i teologi ved Humboldt-Universitetet i Berlin

2001 Bachelor i musikk (utøvende slagverk) ved Kunstuniversitetet i Berlin (Universität der Künste)

Jobberfaring

2012 – 2014 Forsker og forskningskoordinator ved Universitetet i Rostock, Tverrfaglig fakultet

2009 – 2014 Dosent i filosofihistorie og europeisk religionshistorie ved Universitetet i Rostock (25 % -stilling), Teologisk fakultet

2008 – 2012 Forsker og dosent ved Universitetet i Hamburg, Fakultet for humaniora

2006 – 2009 Ansvarlig redaktør i Tidsskriftet St. Olav, katolsk tidsskrift for religion og kultur

2008 – 2009 Timelærer i filosofi ved Teknisk Universitet Dresden, Filosofisk fakultet

2005 – 2006 Forskningsassistent ved Humboldt-Universitetet i Berlin, Teologisk fakultet

1999 - 2005 Vikar (slagverk) i Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Deutsche Oper Berlin, Berliner Symphoniker og div. samtidsmusikkensembler

Publikasjoner (Utvalg)

Monografier

Å tolke musikk, skrevet sammen med Morten Carlsen, Universitetsforlaget 2017 (vår)

Der hörbare Logos. Ein philosophischer Versuch über Wilhelm Furtwänglers Interpretationskunst, Dresden: Text & Dialog 2015, 50 sider.

Die Künstlerseele Friedrich Nietzsches. Die Musik, das Leiden und die Sternenmoral, Dresden: Text & Dialog  2013, 112 sider.

Die Unergründlichkeit der kreatürlichen Wirklichkeit. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Philosophie und Wirklichkeit bei Josef Pieper, Religionsphilosophie – Diskurse und Orientierungen, Utgivere: Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz/Susanne Gottlöber/René Kaufmann, Dresden: Thelem Verlag 2011, 240 sider. (Doktoravhandling)

Artikler

2016

- Richard Wagner als Vorbild des Selbstseins? Bemerkungen zum Idealismus Nietzsches in Schopenhauer als Erzieher,  i: Georg, Jutta/Reschke, Renate: Wagner und Nietzsche. Perspektiven ihrer Auseinandersetzung. De Gruyter, Berlin/New York, 2016, s. 153-159.

- Die Relationen der Musik hören. Zu Wilhelm Furtwänglers Interpretationskunst, i: Internationale Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik, 1-2016, 1-12.

http://izpp.de/aktuelle-ausgabe.html

- Hvordan kan vi tenke nærvær i omsorgen? En filosofisk betraktning, i Tidsskrift for omsorgsforskning Nr. 1-2016, s. 60-65. https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2016/01/hvordan_kan_vi_tenke_naervaer_i_omsorgen_-_en_filosofisk_bet

«Jeg forsker over meg selv». Hvordan kan kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid unngå (språklige) fallgruver? 

 

2015

Lidenskap, kropp og eksperiment. Et essay om Friedrich Nietzsches musikkfilosofi, november 2015

Hendelse og refleksjon. Om Augustins betydning for en pedagogikk ved rasjonalitetens grenser, i: Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2.2015, S. 149-156.

 

2014

Filosofiens gåter og ånden i filosofien. Om Rudolf Steiners forhold til filosofihistorien, i: Libra 4-2014, S. 58-69.

Brahms til ettertanke

Det åpne rom og tidens potensial. Et Heidegger-essay for musikere

Den sårbare kunstnersjel. Et essay om forholdet mellom kunst og erkjennelse hos Friedrich Nietzsches, i : Cogito 2014, Nr. 28, S. 53-59.

 

2013

Nietzsche og sekularismen,  i: Kirke og Kultur, Nr. 4-2013, S. 398-404.

Verspannung im Denken Martin Heideggers. Zur Verkrampfung und Selbsttherapie in der Religionsphilosophie Martin Heideggers, Internationale Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik (IZPP), Nr. 1 – 2013, S. 62-72.

 

2012

Die Revolution der Denkungsart, oder: Der neue Mensch zwischen Hoffnung und Melancholie bei Kant, i: Perspektiven der Philosophie, Philosophisches Jahrbuch, Amsterdam/New York, Band 38, 2012, S. 213-236.

Das Ereignishafte Moment der Bildung bei Augustinus, i: Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara/Sepp, Rainer/Kaufmann, René: Die Bildung Europas, Dresden 2012, S. 70-80.

Kreatürlichkeit und Medizin. Eine Nachfrage bei Josef Pieper, i: Jahrbuch der katholischen Ärztearbeit, Bonn 2012, S. 2-15.

Die Lebenssituation Älterer in Mecklenurg-Vorpommern, (Tivig, T.; Holm, H.: Korb, C.; Neuhaus, J.; Sondermann, F.; Ockert, A.) Universität Rostock/Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin.

 

2007-2011

Die (un)glückliche Liebe. Ein philosophischer Versuch über Liebe und Kunst, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik (IZPP), Mainz, 2-2011, S. 39-47.

Kreatürlichkeit und Negativität. Zu Piepers Philosophie der Wirklichkeit, in: Lehrstuhlrundbrief des Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, TU-Dresden, Nr. 35, 2010, S. 2-4.

Vorstellung eines Dissertationsprojekts zu Josef Pieper, in: Lehrstuhlrundbrief des Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, TU-Dresden, Nr. 31, 2008/09, S. 88-89.

Romano Guardini (1885-1968), i: St. Olav tidsskrift Nr. 8, 2008, S. 20-22.

Descartes’ vei ut av tvilen, i: St. Olav tidsskrift, Nr. 2, 2008, S. 17-19.

Fornuftens helbredende filter, i: St. Olav tidsskrift, Nr. 8, 2007, S. 10-13.

Filosofen, i: St. Olav tidsskrift, Nr. 6, 2007, S. 6-11.

Forholdet mellom skapelse og evolusjon – et spørsmål om fornuft, i: St. Olav tidsskrift, Nr. 5, 2007, S. 23-25.

Er den kristne tro en verdensanskuelse? Rudolf Bultmanns forståelse av kristendommen in en antikk kontekst, i: St. Olav tidsskrift, Nr 3, 2007, 17-21.

 

Bokanmeldelser

Kjerschow, P. Chr. (Red.): Musikken - fra grepethet til begrep. Musikkfilosofiske tekster fra Platon til Cage, Vidarforlaget 2014

Bernd Jaspert, „Mönchtum und Protestantismus. Probleme und Wege der Forschung seit 1877“, Band 5, Das Mönchtum in evangelischen Handbüchern der Kirchengeschichte, Die Neubegründung des Mönchtums im Protestantismus, Mönchtum als ökumenisches Problem. Regulae Benedicti studia, Supplementa, Band 21, EOS Verlag Erzabtei St. Otttilien 2011, Zeitschrift für Kirchengeschichte 2014.

James Aageson, Paul, the Pastoral Epistels and the early church (Library of Pauline Studies), Minnesota 2008, i: Zeitschrift für Christentum und Antike (ZAC), Berlin/New York, Vol. 14, 2011, 603-605.

Fischer, Norbert (Hrsg.) Kant und der Katholizismus. Stationen einer wechselhaften Geschichte. Herder Verlag 2005, i: St. Olav tidsskrift, Nr. 4, 2008, S. 25-26.

 
Eier du denne profilen? Rediger din profil