Jonas Kilmork Vemøy

Stilling

Universitetslektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Instrumentaldidaktikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

E-post: jonas.k.vemoy@nmh.no
Mobil: +4797687509