Karette Annie Stensæth

Stilling

Professor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Musikkterapi

Fagmiljø

Musikkterapi

Kontakt

Telefon: 23367230
E-post: karette.a.stensaeth@nmh.no
Mobil: 94844648
Kontor: 430

kst@nmh.no  - cremah@nmh.no

Kompetanseområder

 • Musikk og helse
 • Musikkterapi
 • Akademisk skriving
 • Improvisasjon
 • Kvalitativ forskningsmetode
 • Bakhtin, Mikhail

Stensæth er ledar for CREMAH med ansvar for:

 

 

Undervisning

 • Forskningsmetode (kvalitativ metode, videoanalyse, hermeneutikk)
 • Musikkterapifaget i perspektiv (improvisasjon, dialogfilosofi)
 • Rettleiing (master, ph.d.)
 • Skrivekurs

Bakgrunn

Utdanning

Jobberfaring

 • 2017- : Professor i musikkterapi ved NMH; ledar for CREMAH
 • 2008- : Førstemanuensis ved NMH - og koordinator for CREMAH
 • 2004-2007: Ph.d.-stipendiat ved NMH
 • 1989-2012: Musikkterapeut ved Haug skole og Resurssenter, Bærum
 • 1987-1989: Musikkterapeut for Skolen for hørselshemma, Oslo
 • Har tonesett melodiar til heimstadspoeten Jakob Sande. 
 • Illustratørarbeid

Forskning / utviklingsprosjekter