Kari Kvernberg Dajani

Stilling

Universitetslektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kontakt

E-post: kari.k.dajani@nmh.no