Kristin Kjølberg

Stilling

Førsteamanuensis

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Instrumentaldidaktikk, Sang

Fagmiljø

Musikkteori og gehør

Kontakt

Telefon: 23367277
E-post: kristin.kjolberg@nmh.no
Kontor: 5022

Kompetanseområder

 • Fagseksjonleder
 • Musikkformidling, konsertdramaturgi, konsertproduksjon            
 • Vokal- og instrumentaldidaktikk
 • Sangundervisning    
 • Veiledning  
 • Kordidaktikk 
 • Stemmebruk og ikke-verbal kommunikasjon  
 • Retorikk og kommunikasjon

Undervisning

 • Sangundervisning, hoved- og biinstrument    
 • Sang og stemmebruk      
 • Vokaldidaktikk og -praksis, PPU og MP   
 • Felles instrumentaldidaktikk, PPU og MP    
 • Anatomi og stemmefysiologi for sangstudenter

Sanger, sangpedagog, kordirigent, foredragsholder og forsker

Bakgrunn

Utdanning

 • 2004-2010 Doktorgrad, Ph.D., Norges musikkhøgskole. Disputerte på avhandlingen Rom for romanser. Om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten. 
 • 1986-1988 Diplomstudiet i sang, Norges musikkhøgskole, sangstudier hos Aase Nordmo Løvberg
 • 1982-1986 Bachelorstudiet i musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole. Sangstudier hos Olav Eriksen og fløytestudier hos Per Øien og Andrew Cunningham
 • 1987-2006 Private sangstudier hos Susanna Eken, København
 • 1983-1993 Årlig deltagelse ved "The Oren Brown Voice Seminar" og sangstudier hos Oren Brown 

Jobberfaring

Norges musikkhøgskole:

 • 2013-d.d. Fagseksjonsleder for seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi
 • 2010-d.d. Førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole 
 • 2009-2010 Universitetslektor ved Norges musikkhøgskole
 • 2004-2009 Doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole
 • 1999-2004 Universitetslektor ved Norges musikkhøgskole

Prosjekter ved Norges musikkhøgskole:

 • 2011: Prosjektmedarbeider Much-conference, arrangeres av Senter for musikk og helse for Nordisk nettverk for musikk, kultur og helse
 • 2010: Prosjekteder for Musikkhøgskolens arrangementer i forbindelse med Menuhin Competition
 • 2007: Åpent hus, prosjektleder med ansvar for idéutvikling, planlegging og gjennomføring ved åpningen av Musikkhøgskolens nybygg

Andre utdanningsinstitusjoner: 

 • 1991 - 2006 Lektor i sang, korledelse, musikkformidling og gehørtrening, Foss videregående skole
 • 2002 - 2004 Timelærer i sang, Barratt Due musikkinstitutt
 • 1993 - 2000 Timelærer i sang, Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap
 • 1993 - 1995 Timelærer i sang,  Indremisjonsselskapets bibelskole, musikklinjen

Kordirigent:

 • 2004 - 2012 Dirigent, Vollenkoret, Asker
 • 1988 - 1996 Sangpedagog i Oslo Domkirkes Guttekor, Dirigent for Oslo Domkirkes Ungdomskor, Oslo Domkirke
 • 1993 - 1994 Dirigent, Oslo Vokalensemble
 • 1988 - 1990 Dirigent, Sætre Pikekor

Kulturskole:

 • 1984 - 1986 Fløytelærer, Oppegård kulturskole

Freelancevirksomhet:

 • Virksomhet som sanger på festivaler, grammofoninnspillinger, ulike konserter som solist med kor, korps og orkestre, egne konsertprosjekter, turneer med vokalensembler, skolekonsertturneer, Rikskonsertene osv. 
 • Virksomhet som sangpedagog, kordirigent og kursholder og foredragsholder innen stemmebruk og kommunikasjon
 • Virksomhet som konsertprodusent og regissør
 • 2010-2013 Bak notene Oslo-filharmonien: Konsertforedrag 
 • 2008 Regissør og produsent: Oppsetning av Purcells opera Dido and Aeneas, Vollenkoret, Asker Kulturhus
 • 2000-2004 Konsertansvarlig: Foss videregående skole
 • 1992-1992 Den ukjente Mozart, Det Norske Kammerorkester: Ansvarlig for programmering av vokalrepertoaret til kammerkonsertserie i Den Gamle Logen

Selvstendig næringsdrivende sangpedagog, og kursholder og foredragsholder innen stemmebruk og kommunikasjon