Marie Strand Skånland

Stilling

Universitetslektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kontakt

Telefon: 23407333
E-post: marie.s.skanland@nmh.no
Kontor: 345

Kompetanseområder

 • Prosjektkoordinering
 • Webarbeid
 • Skriveteknikk
 • Musikkpsykologi/Musikk og helse
 • Musikkvitenskap
 • Forskningsformidling (akademisk og populærvitenskapelig)

Marie Strand Skånland, ph.d., er koordinator for prosjekt med gjennomgang av vurderingsformer i alle emner ved Musikkhøgskolen 2016-2017.

Skånland har en doktorgrad innen feltet musikk og helse fra Norges musikkhøgskole (2012) og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo (2007).

Bakgrunn

Utdanning

Jobberfaring

 • Rådgiver, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), Norges musikkhøgskole (mai 2015 – februar 2016)
 • Førsteamanuensis, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2013–2014).
 • Rådgiver, Norges musikkhøgskole (oktober 2012 – februar 2013). Engasjement i kommunikasjonsavdelingen, arbeid med nettsider.
 • Førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole (2011–2013). Undervisning og veiledning på årsstudium i Musikk og Helse. Tilknyttet Senter for forskning i musikk og helse. Koordinator for nettverket MUCH.
 • Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen (2012–2013). Undervisning og veiledning på masterstudium i musikkterapi.
 • Fagredaktør, Musikk-Kultur (2008–2010).
 • Kordirigent, Klemetsrud menighet (2006–2008).
 • Aktivitør, Oslo Fengsel (2007–2008).

Forskning / utviklingsprosjekter