Notto J. W. Thelle

Stilling

Stipendiat

Seksjon

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Fagområde

Oppføringspraksis

Fagmiljø

Musikkteori og gehør

Kontakt

Telefon: 23367214
E-post: notto.w.thelle@nmh.no
Kontor: 205

Biografi

Notto J.W. Thelle er ph.d.-stipendiat ved NMH. Prosjektet «Mixed-Initiative Composition: Collective Agency in Interactive Music Systems» har som mål å undersøke hva som skjer når mennesker inngår i kreativt og utprøvende samarbeid om å lage musikk, og om noe av denne interaksjonsdynamikken lar seg emulere mellom mennesker og datamaskiner.

Thelle har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo der han skrev om utfordringer knyttet til utviklingen av digitale musikkinstrumenter. I perioden 2012-17 var Thelle daglig leder ved Notam – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, og han var styreleder for PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst i 2015-19.

Forskning / utviklingsprosjekter