Øivind Varkøy

Stilling

Professor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Musikkpedagogikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

Telefon: 23367276
E-post: oivind.varkoy@nmh.no
Kontor: 5027

Kompetanseområder

 • Musikkpedagogisk grunnlagstenkning  
 • Idehistorie og -filosofi 
 • Musikkfilosofi 
 • Vitenskapsteori 

Bakgrunn

Utdanning

 • Hovedfag i musikkvitenskap fra UiO, 1984
 • Hovedfag i musikkpedagogikk fra NMH, 1991
 • Doktorgrad i musikkvitenskap fra UiO, 2000 

Jobberfaring

 • Pr. dags dato: Professor i musikkpedagogikk, forskningsleder og leder for Phd-utdanningen ved Norges musikkhøgskole (ansatt ved NMH fra 1996). Dessuten gjesteprofessor i musikkvitenskap ved Örebro universitet (fra 2011).
 • 2008-2011: Professor i musikkvitenskap ved Örebro universitet
 • 1993-1996: Førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Østlandets musikkonservatorium
 • 1991-1993: Høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Hedmark.
 • 1981-1991: Musikklærer i ungdomsskolen og videregående skole.