Ole Fredrik Norbye

Stilling

Høgskolelærer/øvings

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Instrumentaldidaktikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

E-post: ole.f.norbye@nmh.no
Mobil: 47658320