Otto Christian Pay

Stilling

Seniorrådgiver

Seksjon

Studie- og FoU-seksjonen

Kontakt

Telefon: 23367026
E-post: otto.c.pay@nmh.no
Kontor: FH 07

Bakgrunn

Utdanning

  • Universitetet i Oslo (2004): Cand.philol. (musikkvitenskap)
  • Universitetet i Oslo (2002): Cand.mag.

Jobberfaring

  • Norges musikkhøgskole (2014 - d.d.): Seniorrådgiver
  • Norges musikkhøgskole (2006 - 2013.): FoU-rådgiver
  • Universitet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap (2004 - 2006): Forskningskonsulent