Renate Hauge Sund

Stilling

Seniorrådgiver

Seksjon

Studie- og FoU-seksjonen

Kontakt

Telefon: 23367010
E-post: renate.h.sund@nmh.no
Kontor: 362 B

Kompetanseområder

  • Innpassing av ekstern utdannelse
  • Valgemner
  • Sekretær for programutvalg for utøvende masterstudier
  • Sekretær for programutvalg for dirigeringsstudier
  • Teamleder for gjennomføringsteamet
  • Studiekontakt