Siw Graabræk Nielsen

Stilling

Professor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Musikkpedagogikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

Telefon: 23367098
E-post: siw.g.nielsen@nmh.no
Mobil: 98426955
Kontor: 5025

Kompetanseområder

  • Øving, øvingslære, læringsstrategier og undervisning av øving/ Practising, learning strategies in music and the teaching of practice
  • Musikkpedagogisk psykologi/ Educational psychology in music
  • Kvantitativ metode, statistikk/Quantitative method, statistics
  • Høyere musikkutdanning/ Higher music education
  • Vitenskapsteori
  • FoU-basert undervisning i høyere musikkutdannning/ 'Research-based' education in higher music education