Solveig Christensen

Stilling

Seniorrådgiver

Seksjon

Studie- og FoU-seksjonen

Kontakt

Telefon: 23367233
E-post: solveig.christensen@nmh.no
Kontor: FH 08

Kompetanseområder

 • Utdannings- og profesjonsforskning i musikk
 • Høyskolepedagogisk forskning
 • Forskningsformidling
 • Forholdet utdanning - arbeid
 • Forskerutdanningene ved NMH (både vitenskapelige og kunstneriske)

Bakgrunn

Utdanning

 • Norges musikkhøgskole (2013): Ph.d. i utdanningsforskning
 • Norges musikkhøgskole (2001): Administrasjon og ledelse, 30 sp
 • Universitetet i Oslo (2000): Cand.philol. i musikkvitenskap
 • Stavanger lærerhøgskole (1991): Cand.mag 

Jobberfaring

 • Norges musikkhøgskole (2013-   ): Seniorrådgiver. Ansvarsområder: forskerutdanningene
 • Norges musikkhøgskole (2009-13): Stipendiat i seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi
 • Norges musikkhøgskole (2002-09): Rådgiver. Ansvarsområder: valgemner, kammermusikk, studieplaner, studentveiledning
 • Acta (2000-02): Musikkonsulent
 • Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap (1997-99): Studiekonsulent
 • Sjømannskirken i Dubai (1995-96): Assistent og organist
 • Fredheim folkehøgskole, Saltdal (1991-95): Lærer

Annet