Ulf Holand

Stilling

Førsteamanuensis

Seksjon

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Fagområde

Musikkteknologi

Fagmiljø

Musikkteknologi

Kontakt

Telefon: 23407347
E-post: ulf.holand@nmh.no
Mobil: 91125100
Kontor: 3012
Tirsdager

Forskning / utviklingsprosjekter