Vegar Richter Storsve

Stilling

Førstelektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Didaktikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

Telefon: 23367252
E-post: vegar.r.storsve@nmh.no
Kontor: 4012

Kompetanseområder