Profilbilde orgel

Disposisjon for andre orgler ved Musikkhøgskolen

Rom 404: Ryde & Berg 2015

Rom 405: Bruno Christensen & Sønner 1992

Rom 406: Br Torkildsen (Orgelbyggeri A/S) 1992

Rom 513: Ryde & Berg 1992.

Rom 516: Ryde & Berg 1992

Rom 518: Magnusson ca 1970

Rom 522: Bruno Christensen & Sønner 1992

Rom 405

Orgelbygger: Bruno Christensen & Sønner 1992.

Mekanisk traktur og registratur/Tracker action.
Manual:C-g''' pedal:C-f'. a'=442 Hz.

Manual (I)
Spidsgamba 8' - Principal 4' - Spidsquint 2 2/3' - Oktav 2' - Krumhorn 8' - Tremulant

Manual (II)
Gedakt 8' - Rørfløjte 4' - Spidsfløjte 2' - Nasat 1 1/3'

Pedal
Subbas 16' - Gedakt 8' (transmisjon) - Nathorn 4' (transmisjon)

Rom 406

Orgelbygger: Br Torkildsen (Orgelbyggeri A/S) 1992.

Mekanisk traktur og registratur / Tracker action.
Manual: C-a''' pedal: C-f'. a'=442 Hz

Manual I
Spissfløyte 8'
Principal 4'
Fløyte 2'

Manual II
Gedakt 8'
Rørfløyte 4'

Pedal
Subbas 16'
Gedakt 8' (transmisjon)

Fløyte 4' (transmisjon)

Rom 513

Orgelbygger: Ryde & Berg 1992.

Mekanisk traktur og registratur / Tracker action.
Manual: C-g''' pedal: C-f'. a'=442 Hz.

Manual I
Principal 8'

Manual II
Gedakt 8'

Pedal
Subbas 16'

Rom 516

Orgelbygger: Ryde & Berg 1992.

Mekanisk traktur og registratur / Tracker action.
Manual: C-g pedal: C-f'. a'=442 Hz.

Manual I
Principal 8'
Oktav 4'

Manual II
Blokfløyte 8'

Pedal
Subbas 16'

Rom 518

Orgelbygger: Magnusson ca 1970

Mekanisk traktur og registratur / Tracker action.
Manual: C-e''' pedal: C-d'. a'=442 Hz.

Manual
Gedackt 8'
Rörflöite 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'

Pedal
Subbas 16'

Rom 522

Orgelbygger: Bruno Christensen & Sønner 1992.

Mekanisk traktur og registratur / Tracker action.
Manual: C-g''' pedal: C-f'. a'=442 Hz.

Manual I
Gedakt 8'
Spidsfløjte 2'

Manual II
Gedakt 8'
Rørfløjte 4'
Spidsquint 1 1/3'

Pedal
Subbas 16'

Sist oppdatert: 20. november 2014