Glogerorgelet i Kongsberg kirke.jpg

Orgelet i Kongsberg kirke

Orgelbygger: Gottfried Heinrich Gloger 1765
Restauratør: Jürgen Ahrend 2001

 

42 stemmer fordelt på tre manualer og pedal

Glogerorgelet i Kongsberg kirke er det største barokkorgelet i Norden. Med sin praktfulle fasade og vakre klang er det blitt en nasjonal kulturskatt. Orgelet ble bygget av Gottfried Heinrich Gloger i 1765, men tatt ut av bruk fra slutten av 1800-tallet.

I januar 2001 stod Glogerorgelet ferdig, restaurert tilbake til det opprinnelige barokkorgelet fra 1765. Den tyske orgelbyggeren Jürgen Ahrend hadde klart å gjenskape gamle klangidealer i de restaurerte Glogerpipene, i kombinasjon med nystøpte piper. Slik orgelet klinger i dag, antar vi at det lød i andre halvdel av 1700-tallet.

Glogerorgelets disposisjon

Hovedverk

Prinsipal 8’
Borduna 16’
Gemshorn 8’
Octava 4’
Spitzflöte 4’
Tertia 3 1/5’
Nassat 3’
Octava 2’
Quinta 1 1/2'
Mixtur
Trompeta 16'
Vox homana 8’

Brystverk

Principal 4’
Quintadena 8’
Flöta 4’
Quinta 3’
Waldflöta 2’
Sifflöte 1 1/2’
Mixtur
Crumhorn 8’
Trompeta 8'

Oververk

Principal 4’
Gedact 8’
Gemshorn 4’
Flöteduce 4’
Nassat 3’
Rorflöte 2’
Sifflöte 1 1/2'
Cedecima 1’
Mixtur

Pedal

Principalbass 8’
Subbass 16’
Gedactbass 8’
Quint Bass 6’
Octaf Basss 4’
Rauspfeif Bass
Mixtur Bass
Bauerflödt Bass 1’
Posaunen Bass 16’
Trompet Bass 8’
Trompet Bass 4’
Cornet Bass 2’

Andre register
Sperreventiler for alle verk samt hovedventil
Koppel oververk-hovedverk
Koppel brystverk- hovedverk
To symbelstjerner
Kalkantklokke
Klaviaturomfang CD - d1 - c3
Tonehøyde: a = 440Hz ved 20 C
Stemming: Werckmeister III,
- modifisert ved J. Ahrend
Vindstyrke: 71 mm. VS

Sist oppdatert: 19. november 2014