Sonisk-gymsal-f-Milad-Gholami-19.9.jpg

Komposisjon

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i komposisjon kombinert med musikalsk utforsking og eksperimentering.

Miljøet omfatter et spekter av stilistiske retninger og tilnærmingsmåter. Studentenes initiativ og musikalske preferanser er i stor grad med på å prege miljøet og innholdet i studiet. Musikalsk vurderingsevne og bevisstgjøring av kunstneriske valg blir utviklet gjennom veiledning, dialog og fremføring av egne verker.

Musikkhøgskolen ønsker å skape grobunn for nyskaping og individuell utvikling. Målet er å utdanne selvstendige komponister med bred kompetanse på den kunstmusikalske arenaen, og også å gi praksis og erfaring som gjør studentene i stand til å operere i det kommersielle yrkeslivet.

Miljøet har stor kompetanse på feltet elektrofoni og omfattende erfaring med tverrkunstneriske uttrykk. Datamaskinen er et viktig verktøy i utarbeidelse av musikalske idéer og strukturer og i realisering av den klingende musikken.

Spesialisering i filmmusikk, jazzkomposisjon og elektronisk komposisjon er tilbud på masternivå.

Studiemuligheter

På Musikkhøgskolen kan du studere komposisjon på flere måter – og fra ett år og oppover.

Ansatte

Kontaktperson

imported-image

Asbjørn Schaathun

Professor

Komposisjon

Komposisjonslærerne

imported-image

Natasha Barrett

Professor

Elektroakustisk komposisjon

imported-image

Eivind Buene

Førsteamanuensis

Komposisjon

imported-image

Darla M. Crispin

Direktør for Arne Nordheim-senteret

Oppføringspraksis

anders.forisdal.jpg

Anders Førisdal

Forsker

Oppføringspraksis

imported-image

Jon Henrik Hellstenius

Professor

Komposisjon

imported-image

Rune Rebne

Førsteamanuensis

Komposisjon

Trond Olav Reinholdtsen

Trond Olav Reinholdtsen

Førsteamanuensis

Komposisjon

imported-image

Asbjørn Schaathun

Professor

Komposisjon

imported-image

Lasse Thoresen

Professor

Komposisjon

imported-image

Bente Leiknes Thorsen

Forsker

Komposisjon

imported-image

Henrik Ødegaard

Førsteamanuensis
Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Stipendiater

anders.forisdal.jpg

Anders Førisdal

Forsker

Oppføringspraksis

Bjørn Erik Haugen 2.jpg

Bjørn Erik Haugen

Stipendiat

Komposisjon

imported-image

Lars Skoglund

Stipendiat

Komposisjon

Joshua Frederic Spear

Joshua Frederic Spear

Stipendiat

Komposisjon

Knut Olaf Sunde

Knut Olaf Sunde

Stipendiat

Komposisjon

imported-image

Bente Leiknes Thorsen

Forsker

Komposisjon

Aktuelt

Gitarister foto Siv Dolmen
Lyden av Musikkhøgskolen: Bredden er kompasset
Fra nattlige kirkekonserter for én person, til musikere som popper opp i en seng på IKEA. Lyden av Musikkhøgskolen beveger seg igjen utenfor de vante konsertrammene....

Arrangement

Sansing i strandsona.jpg
Onsdag 12. august kl. 12.00–søndag 16. august kl. 19.00