Anvendt musikkteori

Noteark

Musikkteori

Gehørtrening, satslære, musikkhistorie: Lytting, kunnskap, forståelse.

På hvilke måter kan aktiv lytting brukes for å utforske og vurdere et lydbilde? På hvilke måter kan teori bidra til musikalsk forståelse og musikkhistorie gjøre deg til en bedre musiker?
 
De musikkteoretiske emnene spiller med i de fleste sammenhenger på Musikkhøgskolen. Ferdigheter i gehørtrening og satslære og kunnskap om musikkhistorie stimulerer til aktiv og bevisst lytting – noe som igjen utvikler gehøret, styrker utøverkompetansen og gir bakgrunn for å forstå musikken og utøverrollen i et historisk perspektiv. Emnene bidrar til refleksjon og dybdeforståelse og gir grunnlag for selvstendige musikalske valg i utøvelsen av musikk.
 
Musikkteoriemnene er inkludert i alle studieretninger ved Musikkhøgskolen. De tar i stor grad utgangspunkt i musikken studentene selv spiller. Undervisningen foregår i grupper satt sammen ut fra instrument og studium, eller på tvers av studieretningene. Det er også mulig å velge musikkteoriemner som valgemner og som fordypning på videreutdannings- og masternivå.

Studiemuligheter

Musikkteori, grhør, satslære og musikkhistorie er integrert i alle utdanningene, men vil du spesialisere deg finnes studieprogram for det:

 

Ansatte

Lærere

kjell.habbestad.jpg

Kjell Habbestad

Professor

Satslære

victoria.c.jakhelln.jpg

Victoria Cecilie Jakhelln

Universitetslektor

Gehørtrening

imported-image

Kristin Kjølberg

Førsteamanuensis

Instrumentaldidaktikk, Sang

imported-image

Gjertrud Pedersen

Førsteamanuensis

Musikkhistorie

tore.simonsen.jpg

Tore Simonsen

Professor emeritus

Musikkhistorie

Laima Marija Petruseviciute Sjur

Laima Marija Petruseviciute Sjur

Universitetslektor

Kunsthistorie

Erlend Hovland

Erlend Hovland

Førsteamanuensis

Musikkhistorie

imported-image

Anne Katrine Bergby

Førstelektor

Gehørtrening

nina.nielsen.jpg

Nina Nielsen

Kommunikasjonsrådgiver

Oppføringspraksis

imported-image

Anders Tykesson

Professor

Musikkteori

Hayden Powell

Hayden Powell

Universitetslektor
Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk
imported-image

Peter van Tour

Førsteamanuensis

Gehørtrening

Mats-Andrè Soli

Mats-Andrè Soli

Universitetslektor

Gehørtrening

imported-image

Laura Gorbe

Førsteamanuensis

Gehørtrening

Stipendiater

imported-image

Sunniva Thomassen

Stipendiat

Oppføringspraksis

imported-image

Emil Bernhardt

Stipendiat

Oppføringspraksis

Torbjørn Eftestøl

Torbjørn Eftestøl

Stipendiat

Oppføringspraksis

imported-image

Mathias Gillebo

Stipendiat

Oppføringspraksis

imported-image

Hilde Halvorsrød

Stipendiat

Oppføringspraksis

imported-image

Notto J. W. Thelle

Stipendiat

Oppføringspraksis

Aktuelt

Brian Olguin Cliff2.jpg
Nye muligheter på Lyden av Musikkhøgskolen 2020
Med «Lyden av Musikkhøgskolen» på trappene, er mulighetene mange for å røske i A4-rammene for musikken som skal formidles.

Arrangement

smågrå jon balke.jpg
Onsdag 12. august
kl. 19.00