sangere under Lyden av Musikkhøgskolen

Sang

Fagmiljøet i sang befinner seg på øverste nivå med faglig spisskompetanse og stor bredde. Det er det desidert største fagmiljøet for sang i Norge.

 

Å studere sang ved NMH

Sangfagmiljøet har mange godt utdannede sanglærere med omfattende kunstnerisk virksomhet, allsidig kompetanse og bred erfaring fra undervisning i sang på høyeste nivå. Syv lærere underviser i sangrelaterte emner, og for tiden studerer ca. 35 studenter sang, fordelt på forskjellige studieprogram. Flere lærere samarbeider om studentenes sanglige utvikling. Masterstudenter og studenter på andreavdeling har to sanglærere, og det er ukentlige mesterklasser for bachelorstudentene med interne og eksterne lærere.

Undervisningen på NMH er basert på en lang og rik tradisjon, samtidig som vi innlemmer den nyeste kunnskapen innen stemmeforskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Sangstudenter ved Musikkhøgskolen møter et kollegium med stor repertoarkunnskap, høy kompetanse i nordisk, tysk, fransk, engelsk og amerikansk sang og Lied-repertoar, samt opera, barokksang, samtidsmusikk, kirkemusikk, musikal og kabaretsang. Det er også tilbud til studenter som vil arbeide med improvisasjon basert på klassisk sangteknikk.

Sangmiljøet samarbeider om student- og lærerutveksling med flere ledende musikkhøgskoler, blant annet i Berlin, den Haag, Tallin, Leipzig, Karlsruhe, London, Stuttgart, Glasgow, Riga, Helsinki og flere.

Studietilbud

Det er tre studieretninger innenfor bachelorstudiene for studenter med sang som hovedinstrument:

I tillegg tilbys master- og diplomstudium i sang. Man kan også ha sang som hovedinstrument i studiene Musikkterapi og Master i musikkpedagogikk.

Les om studietilbudene på NMH.

> Tilbake til toppen

 

Ansatte

imported-image

Svein Helge Bjørkøy

Professor

Sang

Helga Botn

Helga Botn

Universitetslektor

Sang

imported-image

Frank Havrøy

Førsteamanuensis

Didaktikk

imported-image

Sara Elisabeth Holmertz

Stipendiat

Sang

imported-image

Mona Julsrud

Professor

Sang

imported-image

Barbro Marklund

Professor

Sang

imported-image

Bo Skovhus

Professor

Sang

imported-image

Randi Stene

Professor

Sang

imported-image

Kirsten Loennechen Taranger

Universitetslektor

Sang

imported-image

Ståle Johan Ytterli

Universitetslektor

Sang

 

> Tilbake til toppen

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Flere lærere er aktive som utøvende sangere på høyt internasjonalt nivå, og det arbeides med flere prosjekter innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og forskning.

Aktuelle prosjekter

Den indre sanger. Utvikling og bruk av Feldenkreis-metoden og mental trening i sangundervisningen.
Kirsten Taranger

Romantikkens sangstil. Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning knyttet til sangstil og interpretasjon i sangrepertoar slik det er dokumentert i lydopptak fra begynnelsen av 1900-tallet.
Svein Bjørkøy

Operarepertoar for unge stemmer.
Barbro Marklund Petersoné 

Improvisasjon basert på klassisk sangteknikk.
Mona Julsrud

Alene, sammen. Vokalensemblet, praksis og identitet.
Frank Havrøy

Stemmens signatur. Utvikling av metode og læreverk for sangundervisning.
Kristin Kjølberg

 

> Tilbake til toppen

Alumni og arbeidsliv

NMH legger vekt på å utdanne sangere til et arbeidsliv i forandring. Undervisning i dans, tekstarbeid, deklamasjon, drama og teater gir studentene gode forutsetninger for videre utvikling. Med jevnlige workshops og mindre produksjoner i opera- og musikalrepertoar får studentene praksiserfaring. Skolen kan også tilby sangstudentene akkompagnement og coaching med internasjonalt anerkjente akkompagnatører.

Mange tidligere studenter ved Musikkhøgskolen gjør betydelige internasjonale karrierer. Fra de siste 20 årene kan disse sangerne nevnes:

Tora Augestad, Mari Eriksmoen, Ingeborg S. Gillebo, Audun Iversen, Marianne Beate Kielland, Ina Kringlebotn, Vibeke Kristensen, Trine Wilsberg Lund, Silvia Moi, Berit Opheim, Kari Postma, Berit N. Solset, Magnus Staveland, Yngve Søberg og Marita K. Sølberg.

> Tilbake til toppen