Profilbilde slagverk cymbal

Slagverk

Fagmiljøet for slagverk er levende tilstede ved Norges musikkhøgskole og utforsker samarbeid og samspill på tvers av sjangre og landegrenser.

Å studere slagverk på NMH

Slagverkmiljøet har en bred profil og ønsker å utdanne allsidige og selvstendige musikere. Flere godt utdannede lærere med spisskompetanse på sine felt og omfattende kunstnerisk virksomhet skaper et miljø med store muligheter. I tillegg engasjeres til enhver tid spesialister på årlig basis for at studentene skal få bred erfaring innenfor slagverkfeltet.

Slagverkerne ved NMH utforsker stadig nye former for samarbeid og samspill. I 2010 tok de initiativ til en slagverkfestival som siden har blitt arrangert hvert andre år. Den første festivalen var et skandinavisk samarbeid, men den er siden blitt utvidet til å dekke de nordiske landene. I 2016 arrangeres den for første gang i Tallin med baltiske deltagere. NMH har også utvekslingsavtaler med institusjoner over hele Europa for studenter som ønsker å studere med spesifikke lærere i andre land.

Slagverkstudentene deltar alle i større og mindre ensembler og flere slagverkensembler som siden har fått stor suksess har sin opprinnelse fra slagverkmiljøet på NMH. Slagverkerne drar årlig på vårturné hvor de spiller på musikkskoler og -linjer i Norge. Det er også blitt tradisjon for studentene å spille konserter i fengslene i Oslo i forbindelse med utviklingsprosjektet Musikk i fengsel. Gjennom fengselskonsertene gir studentene et viktig bidrag tilbake til samfunnet. Mange sitter også igjen med dype inntrykk og en opplevelse for livet.

Studietilbud

Norges musikkhøgskole tilbyr to studieretninger innenfor bachelorstudiene for studenter som ønsker å studere slagverk:

I tillegg tilbys master- og diplomstudium i slagverk. Man kan også ha slagverk som hovedinstrument i studiene Utøvende improvisert musikk / jazz, og Masterene i musikkpedagogikk og musikkterapi.

Les om studietilbudene på NMH.

> Tilbake til toppen

Ansatte

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

Slagverk

imported-image

Bjørn Løken

Universitetslektor

Slagverk

Tomas Kjell Nilsson

Tomas Kjell Nilsson

Universitetslektor

Slagverk

imported-image

Hans-Kristian Kjos Sørensen

Professor

Slagverk

imported-image

Jennifer Elizabeth Torrence

Stipendiat

Slagverk

imported-image

Tom Vissgren

Førsteamanuensis

Slagverk

robert.waring.jpg

Rob Waring

Førsteamanuensis

Slagverk

Kontaktpersoner

imported-image

Bjørn Løken

Universitetslektor

Slagverk

robert.waring.jpg

Rob Waring

Førsteamanuensis

Slagverk

> Tilbake til toppen

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

De ansatte i slagverkmiljøet gjør forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innen oppføringspraksis, instrumentalundervisning og utvikling av nye instrumenter.

Aktuelle prosjekter

This is Not a Drum: towards a post-percussive practice. Prosjektet utforsker utøverrollen i samtidsmusikalsk praksis gjennom utvikling av nye verker og gjennom ukonvensjonelle tolkninger av eksisterende verker.
Håkon Mørch Stene

Radical Interpretations. Prosjektet utfordrer det ærbødige forholdet til partitur og noter som den klassiske musikeren er opplært i.
Kjell Tore Innervik mfl.

My Concept of Playing Cymbals. En pedagogikk for utvikling av slagtyper for utvide utøvernes evne til å skape klanger.
Bjørn Løken

Øving på tvers av sjangre (CEMPE). Målet for prosjektet er å involvere lærere og studenter innen ulike sjangre i workshops for å utforske overføring av øvingsstrategier mellom sjangrene.
Hans-Kristian Kjos Sørensen mfl.

> Tilbake til toppen

Alumni og arbeidsliv

NMH legger vekt på å utdanne selvstendige musikere. Slagverkstudentene går videre til å bli blant annet orkestermusikere, frilansere og pedagoger i kulturskolen, høgskoler og på vgs. Slagverkere fra NMH har også startet egne ensembler med betydelig suksess, og noen har karrierer som solister.

Mange av våre slagverkere går videre til jobber i orkestre og ensembler. Våre alumni har i dag stillinger i Oslo filharmoniske orkester, Kringkastingsorkesteret, Den norske opera og ballett, Forsvarets stabsmusikkorps, Forsvarets musikkorps Nord-Norge, Kongelige norske marines musikkorps med flere. To ganger i året arrangeres det «orkesterprøvespill» med en jury av slagverkere fra Oslos orkestre så studentene kan øve seg på prøvespillsituasjonen.

Blant studenter som har avlagt eksamen etter år 2000 kan disse nevnes:

Bjørn Ivar Skansen og Marius Søby (SISU), Sigrun Rogstad Gomnæs, Ane Marthe Sørlien Holen og Johanne Bhyring (Pinquins), Eivind Siljeholm og Erik Fossen Nielsen (Forsvarets musikkorps Nord-Norge) og Heming Valebjørg (Oslo filharmoniske orkester).

> Tilbake til toppen