NMH_Slagverk.jpg

Foto: Paragon features

Slagverk

Et stort antall instrumenter og spesialisering innen forskjellig type musikk

Klassisk slagverk står sentralt i miljøet, men lærerne har spisskompetanse på en rekke felter utover dette. Etter en grundig og generell opplæring i melodisk slagverk, skarptromme og orkesterinstrumenter og pauker, bestemmer studentene i stor grad selv hva de vil satse på videre, enten det er symfonisk orkesterspill, kammermusikk, improvisert musikk, jazz, samtidsmusikk eller annet.

Slagverk omfatter et nærmest uendelig antall instrumenter, og Musikkhøgskolens egen instrumentsamling er i særklasse, både hva størrelse og kvalitet angår. Studentene har full tilgang på instrumenter og øverom.

Slagverkstudentene deltar i diverse samspillskonstellasjoner på Musikkhøgskolen, og flere slagverkensembler som siden har fått stor suksess, har sin opprinnelse i miljøet her.

I 2010 startet vi en skandinavisk slagverkfestival, som etter hvert er utvidet til å omfatte alle nordiske og baltiske land.

Studiemuligheter

Du kan studere slagverk både på utøvende og musikkpedagogisk studieretning:

Klassisk slagverk står sentralt i miljøet, men lærerne har spisskompetanse på en rekke felter utover dette.

Kontaktperson

imported-image

Bjørn Løken

Universitetslektor

Slagverk

Lærere

Sigrun Rogstad Gomnæs

Sigrun Rogstad Gomnæs

Universitetslektor

Slagverk (talentutvikling)

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

Slagverk

imported-image

Bjørn Løken

Universitetslektor

Slagverk

Tomas Kjell Nilsson

Tomas Kjell Nilsson

Universitetslektor

Slagverk

imported-image

Torbjørn Ottersen

Førsteamanuensis

Slagverk (talentutvikling)

imported-image

Håkon Mørch Stene

Postdoktor

Slagverk

imported-image

Jennifer Elizabeth Torrence

Forsker

Slagverk

imported-image

Tom Vissgren

Førsteamanuensis

Slagverk

robert.waring.jpg

Rob Waring

Førsteamanuensis

Slagverk