Instrument, salar og studioar

Musikkhøgskolen har konsertsalar, orgelrom, lydstudioar, kammermusikksalar og mange øvingsrom til musikkaktivitetar.

Skolen har Noregs største flygeltettheit, mange slagverksinstrument, og instrument og utstyr for jazz og elektronisk musikk. 

Ein lang rekkje spesialinstrument, periodiske instrument og delar frå Musikkhøgskolens historiske instrumentsamling kan du sjå i biblioteket.

Både Lindemansalen og Sandvoldsalen har store orgel. Les meir om orgla på Musikkhøgskolen.

Sist oppdatert: 27. januar 2016