Internasjonalt

Norges musikkhøgskole er aktør på en internasjonal utdanningsarena og samarbeider derfor med en rekke sentrale musikkhøgskoler og konservatorier. Vi skal bidra til utviklingen av nasjonale og internasjonale nettverk, og bruke deltakelsen strategisk til å utvikle vår virksomhet. Musikkhøgskolens strategi for internasjonal virksomhet sier mer om våre ambisjoner fram mot 2021. 

Internasjonal aktivitet består av student- og lærerutveksling, strategiske partnerskap, og nettverksaktiviteter innen forskning og studieutvikling. Mye av de internasjonale aktivitetene blir organisert innen rammene av EU, Erasmus+, Nordplus, AEC, ANMA, Nordisk råd, Forskningsrådet, Horisont 2020 og departementer.

Musikkhogskolen (24 of 35).jpg

Studieutveksling

Ønsker du å vite mer om studieutveksling fra Norges musikkhøgskole?
Tomme seterader på Musikkhøgskolen

Ansattmobilitet

Norges musikkhøgskole tilbyr utvekslingsmuligheter for både administrativt og faglig ansatte.
NMH-2013-1-6038.jpg

ECMA

European Chamber Music Association er er et eksklusivt kammermusikalsk samarbeid mellom noen av de ledende musikkhøgskolene i Europa.
Profilbilde fiolin

ECMA Next step

ECMA Next step er et strategisk partnerskap og en videreføring av et tidligere ECMA prosjekt som blir koordinert av Norges musikkhøgskole.
NMH-2014-0907.jpg

METRIC

Modernizing Higher Music Education through improvisation er et strategisk partnerskap som vil styrke kompetansen til nyutdannede musikere og øke deres konkurransefortrinn...
NAIP-Credit_Christopher_Daniels.jpg

NAIP: Innovation in Higher Music Education

The European Master of Music for new Audiences and innovative Practice er et strategisk partnerskapsprogram som skal reformere det Europeisk utdanningssystemet....
tblisi_8969 - web.jpg

Modernization of Georgian Higher Music Education

Modernization of Georgian Higher Music Education (Tbilisi-prosjektet)
EU-flagg.jpg

European Policy Statement

Norges musikkhøgskole har blitt tildelt ”Erasmus Charter for Higher Education” for all deltagelse i EU’s nye  rammeprogram, ERASMUS+ 2014-2020. Bakgrunnen for...
ECTS Label og Diploma Supplement Label

Diploma Supplement Label

Norges musikkhøgskole er tildelt Diploma Supplement Label for perioden 2013-2016.