Diploma Supplement Label

Norges musikkhøgskole er tildelt Diploma Supplement Label for perioden 2013-2016.

Norges musikkhøgskoles fikk godkjent sitt European Policy Statement  høsten 2013. Som et resultat av dette mottok  høgskolen sitt Erasmus University Charter som ligger til grunn for all deltagelse i EU’s nye rammeprogram, ERASMUS+, ”New programme for education, training, youth and sport”.

Det er EU-kommisjonen som står bak ordningen med European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)  og Diploma Supplement Label. NMH fikk fornyet sitt Diploma Supplement Label våren 2014.

 

ECTS Label og Diploma Supplement Label

Sist oppdatert: 16. november 2017