ECMA Next step

ECMA Next step er et strategisk partnerskap og en videreføring av et tidligere ECMA prosjekt som blir koordinert av Norges musikkhøgskole.

Partnerskapsprogrammet ECMA Next step vil utvikle og ivareta europeiske tradisjoner innen kammermusikkutdanningen ved å utvikle et nytt læringsprogram i tillegg til å videreutvikle eksisterende kompetanse innen kammermusikk. Målet er å styrke kammermusikkens posisjon i utdanningsprogrammene. 

I alt deltar 7 europeiske utdanningsinstitusjoner og tre andre partnere, deriblant flere av de tyngste institusjonen i Europa.

Prosjektet hadde oppstart 1. september 2015 og varer i tre år.

Musikkhøgskolen deltar i i to arbeidsgrupper:

Prosjektets nettside finner du her 

alt

Sist oppdatert: 20. mai 2016