METRIC

Modernizing Higher Music Education through improvisation er et strategisk partnerskap som vil styrke kompetansen til nyutdannede musikere og øke deres konkurransefortrinn i et raskt utviklende arbeidsmarked.

Ved å samle lærere, studenter og ledende eksperter på området med ulik musikalsk bakgrunn, samles musikkinstitusjoner i Europa for å skape nye profesjonelle og effektive metoder for improviserende undervisning. Målsettingen er å skape bevissthet og forståelse for hvilket potensiale som ligger i improvisasjon innen høyere musikkutdanning.

Gjennom improvisasjon kan utfordringene imøtegås og gjennom pedagogisk og kunstnerisk metoder utvikles entreprenørskap innen høyere musikkutdanning.

Estonian Academy of Music and Theatre er koordinator for dette strategiske partnerskapet.

Prosjektet hadde oppstart september 2015 - august 2018.

Musikkhøgskolen deltar i to arbeidsgrupper og ett intensivporgram:

  • Geir Lysne deltar i WG 1 Teaching and Learning - Manual for imro.
  • Morten Halle deltar i WG 2 Joint European Modules in improvisation.
  • Mona Julsrud har deltatt på Intensiv programme 1: Joint Staff Training Event Kort om programmet: METRIC - omfatter 14 musikkutdanninger, og koordineres av Estonian Academy of Music and Theatre.

Peter Tornquist sitter i styringsgruppen

Koordinator: Pilleriin Meidla fra Estonian Academy of Music and Theatre

Sist oppdatert: 23. mai 2016