Internasjonalt

Norges musikkhøgskole har omfattende internasjonal virksomhet. I 2017 lanserte NMH en egen strategi for internasjonal virksomhet som sier noe om mål fram mot 2025 samt ambisjoner for de første fire årene (pdf).

EU-flagg.jpg

Nettverk

NMH deltar aktivt i noen utvalgte nettverk og felles europeiske studieprogram. Disse nettverkene fremmer samarbeid mellom NMH og institusjoner i Norden, Europa og verden.

tblisi_8969 - web.jpg

Internasjonale samarbeidsprosjekter

Norges musikkhøgskole deltar aktivt i flere internasjonale samarbeidsprosjekter.

En rekke med basskasser langs veggen på musikkhøgskolen

Student- og ansattmobilitet

Studenters og ansattes reiser til partnerinstitusjoner utgjør en viktig del av Norges musikkhøgskoles omfattende internasjonale virksomhet.