Nettverk

NMH deltar aktivt i noen utvalgte nettverk og felles europeiske studieprogram. Disse nettverkene fremmer samarbeid mellom NMH og institusjoner i Norden, Europa og verden.