ECMA

European Chamber Music Academy (ECMA) er en sammenslutning av ledende europeiske høyere musikkutdanningsinstitusjoner og festivaler som sammen gir løpende opplæring for kammermusikkensembler.

Siden etableringen i 2004 har det årlig blitt arrangert omtrent ti ECMA-samlinger som partnerne bytter på å være vertskap for. Norges musikkhøgskoles samling finner sted i uka etter påske hvert år. På samlingene i Oslo går verdens ledende kammermusikkpedagoger og NMHs egne lærere sammen om å undervise utvalgte studentensembler fra hele Europa.

Partnerene i ECMA-konsortiumet fikk i 2015 innvilget et treårig strategisk partnerskap som koordineres fra NMH. Les mer om samarbeidet mellom NMH og ECMA her.

Se også ECMAs egne nettsider for mer informasjon.

tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 20. februar 2018