Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014–2020.

En stor del av utdanningsprogrammet Erasmus+ sitt budsjett går til mobilitet og læring utenlands for enkeltpersoner. For Musikkhøgskolen handler dette hovedsakelig om studentutveksling og ansattmobilitet.

Erasmus+ legger også til rette for mange andre typer institusjonelle samarbeid, som for eksempel såkalte «strategiske partnerskap». Strategiske partnerskap skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner om jobber innenfor høyere utdanning. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene. Et strategisk partnerskap innenfor høyere utdanning kan ha en varighet på to eller tre år. NMH deltar i flere slike strategiske partnerskap.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Høyere utdanningsinstitusjoner som deltar i EUs Erasmus+ må ha et gyldig (ECHE) Erasmus Charter for Higher Education. I ECHE angis det hva institusjonene forplikter seg til når de deltar i programmet og det skal bidra til kvalitetssikring av de samarbeidsaktivitetene utdanningsinstitusjonene deltar i.

NMH er blitt tildelt ECHE på bakgrunn av Musikkhøgskolens European Policy Statement.

Avtaler og partnere

Til grunn for all aktivitet innenfor Erasmus+ ligger i tillegg institusjonsavtaler mellom de samarbeidende institusjonene. NMH inngår nye institusjonsavtaler på bakgrunn av planlagt student- eller ansattmobilitet til/fra de enkelte institusjonene. For tiden har NMH gyldige avtaler med i underkant av 100 høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Europa.

tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
imported-image

Miriam Rintelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 20. februar 2018