NoCoM

Masterprogrammet NoCoM er et tilbud om internasjonal erfaring til studenter i retningen improvisert musikk og jazz.

Mastergradsstudiet Den komponerende musiker (The Composing Musician – NoCoM) er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Rytmisk Musikkonservatorium i København og Högskolan för Scen och Musik i Gøteborg. Opptak til studiet skjer på alle tre institusjonene. Andre og tredje av i alt fire semestre gjennomføres på partnerinstitusjonene, mens første og siste semester gjennomføres på hjemmeinstitusjonen. Ved starten av hvert semester arrangeres det en ukes intensivkurs der alle studentene på programmet møtes på en av de tre institusjonene.

Nyttig og praktisk informasjon om programmet (nocom.info).

Masterprogrammet NoCoM er et av få formaliserte tilbud om internasjonal erfaring NMH har til mastergradsstudenter i retningen improvisert musikk/jazz. Utøvende mastergradsstudenter står dog fritt til å bruke sine tildelte prosjektmidler til å for eksempel ta timer hos lærere i utlandet. Gjennom NoCoM-programmet har studentene allikevel i mye større grad mulighet til å bli en del av et eksisterende fagmiljø i utlandet, på linje med regulære utvekslingsstudenter.

Les mer om Den komponerende musiker – NoCoM.

imported-image

Miriam Rintelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
hakon.storm-mathiesen.jpg

Håkon Storm-Mathisen

Førsteamanuensis

Jazz-gitar, Jazz-teori

Sist oppdatert: 20. februar 2018