Nordplus

Nordplus er Nordisk ministerråds program for støtte til utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

Programmet gir finansiell støtte til sammenslutninger av utdanningsinstitusjoner (Nordplus-nettverk) som fordeler midler mellom seg til intensivkurs, utviklingsprosjekt og mobilitet for studenter og lærere. 

De nordiske og baltiske høyere musikkutdanningsinstitusjonene har laget et paraplynettverk kalt NordplusMusic som samler og formidler informasjon om de ulike sjangeravgrensede Nordplus-nettverkene. NMH er en del av følgende Nordplus-nettverk:

  • NordClassic: Et nettverk for aktiviteter innenfor klassisk musikk. I tillegg til å fordele midler til lærerutveksling og korte studentutvekslinger, organiserer og finansierer nettverket flere kurs. NMH deltar på ett av disse, nemlig Nord+Mix som er et kurs med fokus på komposisjon og musikkteknologi. 
  • NordPuls: Nettverket for jazz, pop og andre rytmiske sjangre.  
  • Nordtrad: Nettverket for folkemusikk som blant annet arrangerer en årlig kursuke.
  • Nordopera: Et nettverk for utvikling av operautdanninger i Norden og Baltikum.
  • Nordic Network for Music Education (NNME): Nettverket for musikkpedagogikkstudier som blant annet organiserer kursuker for masterstudenter. 
imported-image

Miriam Rintelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 20. februar 2018