ECMA Next step

ECMA Next step er et strategisk partnerskap som bygger på aktivitetene i ECMA (link til Nettverk - ECMA). Prosjektet er finansiert gjennom ERASMUS+. 

Partnerskapsprogrammet ECMA Next Step ville utvikle og ivareta europeiske tradisjoner innen kammermusikkutdanningen ved å etablere et nytt felles masterprogram i kammermusikk, samt å videreutvikle eksisterende kompetanse innen kammermusikk. Målet var å styrke kammermusikkens posisjon i utdanningsprogrammene hos partnerinstitusjonene og i resten av Europa. 

I alt deltok 7 europeiske utdanningsinstitusjoner, to musikkfestivaler og en interesseorganisasjon. Aktivitetene var knyttet tett opp til de eksisterende aktivitetene til ECMA

Prosjektet hadde oppstart 1. september 2015 og ble avsluttet 31. august 2018. ECMA Next Step ble koordinert fra NMH ved Tone Jordhus. 

Musikkhøgskolen deltok i begge arbeidsgrupper:

Prosjektets nettside finner du her og du kan lese mer om prosjektet også på EU sine sider: Projects Results Platform

alt

tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 14. februar 2018