JIM - Jazz and Improvised Music

JIM @ South African College of Music og Norges musikkhøgskole tar sikte på å øke og intensivere samarbeidet innen jazz og improvisert musikk (JIM) på de to institusjonene.

Prosjektet jobber mot flere mål, hvor det viktigste er å etablere et godt samarbeid for student- og lærerutveksling, institusjonell utvikling samt utforske mulige samarbeid innen forskningsaktiviteter.

Prosjektaktiviteter inkluderer semesterlange studentmobiliteter, utvikling og implementering av Intensive Programs (IP) ved begge institusjoner og utveksling av lærere for undervisning, forskning og utvikling. Studenter fra begge institusjoner deltar på de intensive kursene, noe som legger godt til rette for internasjonalisering hjemme for de lokale studentene.

Samspillet mellom lærere og studenter som foregår i løpet av IP-ene og semesterutvekslingen, legger grunnlaget for kontakter og samarbeid som kan ha langvarig og langsiktig effekt på studentens utvikling som musikere og kunstnere.
 

Sist oppdatert: 26. mars 2019