Student- og ansattmobilitet

Studenters og ansattes reiser til partnerinstitusjoner utgjør en viktig del av Norges musikkhøgskoles omfattende internasjonale virksomhet.

Studentmobilitet

Studenter på bachelor- og masterprogram kan søke om å gjennomføre deler av studiet som utvekslingsstudent ved en av Musikkhøgskolens partnerinstitusjoner i utlandet. NMHs ambisjon er at minst 50 prosent av NMHs gradsstudenter skal ha internasjonal erfaring av minimum ett semesters omfang som del av sitt samlede studieløp. NMH har i dag cirka 20 utreisende og 20 innreisende utvekslingsstudenter. Sammen med de rundt 150 ordinære internasjonale studentene ved Musikkhøgskolen bidrar utvekslingsstudentene til å skape et internasjonalt utdanningsmiljø.

NMH-student:
Vil du på utveksling?

Internasjonal student:
Utveksle eller ta hele graden ved NMH?

Ansattmobilitet

En av ambisjonene i NMHs strategi for internasjonal virksomhet er at ansattmobilitet skal brukes systematisk for utvikling av institusjonelt samarbeid, kompetanseheving og internasjonal profilering av NMH. Med ansattmobilitet menes både faglige ansattes og teknisk-administrativ ansattes undervisnings- eller opplæringsopphold ved læresteder i utlandet. Hvert år reiser rundt 30 av NMHs lærere og en håndfull av de teknisk-administrativt ansatte på slike reiser. NMH tar også imot et liknende antall personer på gjenvisitt i løpet av studieåret. De aller fleste av disse besøkene blir gjennomført med finansiell støtte fra EUs mobilitetsprogram Erasmus+ eller Nordisk ministerråds Nordplus-program.

Ansatt ved NMH:
Vil du på utveksling?

Spørsmål? Kontakt:

imported-image

Miriam Rintelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 30. januar 2017