Ledige stillinger ved Musikkhøgskolen

Ledige stillinger ved Norges musikkhøgskole utlyses via det elektroniske rekrutteringsverktøyet Jobbnorge eller direkte på nettsiden.

Førsteamanuensis i sang     
Søknadsfrist: 8. desember 2019

Førsteamanuensis i klaver    
Søknadsfrist: 8. desember 2019

Førsteamanuensis i orgel   
Søknadsfrist: 8. desember 2019

Ph.d.-stilling knyttet til det kunstneriske utviklingsprosjektet Reconfiguring the Landscape
Søknadsfrist: 13. januar 2020

Stipendiatstillinger i det vitenskapelige ph.d.-programmet    
Søknadsfrist: 1. februar 2020


 

Sist oppdatert: 2. desember 2019