Ledige stillinger ved Musikkhøgskolen

Ledige stillinger ved Norges musikkhøgskole utlyses via det elektroniske rekrutteringsverktøyet Jobbnorge eller direkte på nettsiden.

Pianostemmere/klaverteknikere – 2 stillinger, samlet 130 % stilling   
Søknadsfrist: 2. august 2020
Oppstart: 1. januar 2021

Ph.d.-stipendiatstilling tilknyttet det kunstneriske utviklingsprosjektet Craftmanship    
Søknadsfrist: 1. september 2020


 

Sist oppdatert: 25. juni 2020