Ledige stillinger ved Musikkhøgskolen

Ledige stillinger ved Norges musikkhøgskole utlyses via det elektroniske rekrutteringsverktøyet Jobbnorge eller direkte på nettsiden.

Universitetslektor i kordireksjon – 30 % stilling  
Søknadsfrist 26. april 2020

Universitetslektor i kordireksjon – 20 % stilling  
Søknadsfrist 26. april 2020  


 

Sist oppdatert: 4. april 2020