Stipendiatstillinger på ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstuen og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en IA - bedrift.

Norges musikkhøgskole har to ph.d.-program:

a)    Et vitenskapelig program som leder frem til graden ph.d.
b)    Et kunstnerisk program som leder frem til graden ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid skal erstattes av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. NMH lyser ut inntil 4 stipendiatstillinger til sitt ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stillingene er treårige med oppstart 1. oktober 2018.

Tverrfaglig fellesskap

Det er for tiden 10 kunststipendiater ved NMH med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, tidligmusikk, folkemusikk, samtidsmusikk og oppføringspraksis generelt for å nevne noe.

Se i vårt prosjektarkiv for en oversikt over alle prosjektene.

Stipendiatene som tas opp på programmet, deltar i en forskerskole organisert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og de vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstfelt - fra tidligmusikk til moderne visuell kunst. I tillegg tilbyr NMH en studieplan med emner innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk.

NordART - Arne Nordheim-senteret

Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART.

NordART har en visjon om en forskningspraksis som kombinerer vekten på kunstneriske målsettinger og problemstillinger med strenghet, motstandskraft og en vilje til å lære av og dele av de ypperste innen musikalsk tenking og utøving. Senterets todelte oppdrag, rettet mot musikk, er å forstå kunst bedre og å streve for en bedre kunst gjennom en dypere forståelse.

Les mer om NordART

Fagområder

Utlysningen er åpen for kunstneriske utviklingsprosjekter innenfor musikk, men vi ser spesielt etter prosjekter innenfor ett av disse områdene:

 • Utøvere eller komponister som arbeider innen lydkunst, akustikk komposisjon eller elektroakustisk komposisjon og som har kunnskap om spatialisering av lyd, flerkanals-lyd, panorama lydopptak, 3D-projisering av lyd og grunnleggende akustikk.
 • Utøvere innen samtidsmusikk eller komponister som arbeider med et utvidet materiale bestående av bevegelse og språk. Både sangere og instrumentalister vil være aktuelle, men de må ha solid erfaring fra musikkteater eller med utvidede spilleteknikker - gjerne begge deler.
 • Utøvere eller komponister som har interesse for forskning på grenseoppgangen mellom oppføring og feministiske teorier og praksis.

Vi tilbyr

Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet og leder til kompetanse som førsteamanuensis. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang.

Søknadskrav

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse som plasserer prosjektet innenfor et emne / forskningsfelt, tema, kontekst, kunstnerisk metode, forskningsspørsmål og valg av arbeidsmetoder og presentasjonsformer. Beskrivelsen skal også inneholde en aktivitetsplan for de ulike delene av prosjektet.
Søkere skal fylle ut dette søknadsskjemaet (Word / docx).

I tillegg skal søknaden bestå av disse delene:

 • Dokumentasjon av relevante kunstneriske aktiviteter. Maksimalt 5 eksempler.
 • Dokumentasjon av formell faglig kompetanse (vitnemål)
 • Aktivitetsplan med milepæler (delprosjekter)
 • Budsjett
 • Forslag til veiledere
 • Dokumentasjon av kunstnerisk praksis (for eksempel lyd / videofiler) Maksimalt 5 eksempler.

Søknadsfrist: 1. februar 2018

Slik sender du inn søknaden

Søknaden og all annen dokumentasjon må sendes til NMH ved hjelp av Filemail.

 1. Kopier og lim inn birgitte.o.pollen@nmh.no til "til"-feltet.
 2. Fyll inn din egen e-postadresse i "fra"-feltet.
 3. Opprett en mappe lokalt på datamaskinen din og legg inn søknaden din og all dokumentasjon i den.
 4. Last opp mappen til Filemail ved hjelp av "Legg til mappe"-funksjonen.
 5. Søknadsskjemaet og alle skriftlige vedlegg skal sendes som en samlet PDF-fil i denne rekkefølgen: 1. søknadsskjema, 2. prosjektbeskrivelse, 3. vitnemål, 4. aktivitetsplan 5. budsjett 6. forslag til veiledere
 6. Dokumentasjon av kunstneriske aktiviteter og kunstnerisk praksis skal sendes som lenker til YouTUbe og/eller tekst/lyd/videofiler. Linker til YouTube skal samles i ett PDF-dokument. Du er selv ansvarlig for at lenkene og/eller filene fungerer. Les mer i opptaksprosedyre.

Du vil få bekreftelse så snart søknaden er mottatt av NMH.

Sist oppdatert: 30. november 2017