- Jeg puster musikk!

Pianisten Liv Glaser fyller 80 år. Her kan du høre henne spille og fortelle fra sitt liv som musiker.

Glaser er internasjonalt anerkjent pianist. Etter debuten i 1960 fikk hun en stor utøvende karriere i Norge og utlandet og hun har inspirert flere generasjoner unge pianister både gjennom sitt spill, sin holdning til musikken og instrumentene, og gjennom en betydelig pedagogisk innsats.

- Jeg var jo utrolig heldig, da – at jeg fikk spille med Filharmonien. Jeg var heldig, og det gikk bra, sier hun. Etter studier i Oslo og Paris fikk Liv Glaser engasjementer på linje med de allerede etablerte musikerne på den tiden. – Jeg hadde et repertoar, og kunne uten videre si ja til alle forespørsler. Dessuten begynte Utenriksdepartementet på den tiden å sende musikere til utlandet. Så jeg reiste ut – med norsk musikk i bagasjen.

 

Glaser var amanuensis ved Norges musikkhøgskole fra starten i 1973, og ble professor i 1994. Hun høster stor anerkjennelse for sitt forskningsarbeid på historisk framføringspraksis for hammerklaver og moderne klaver, og er særlig kjent for sitt arbeid med Mozarts klaversonater.

Fødselsdagen hennes var 23. September.

Tekst, foto og lyd: Kjetil A. Bjørgan

Sist oppdatert: 25. september 2015