Eivind Buene

Again and Again and Again

Stipendiat Eivind Buene disputerer mandag 18. mars kl 10.00 med et prosjekt om hvordan ny musikk på ulike måter integrerer historisk musikk.

Disputasen skjer i Levinsalen på Norges musikkhogskole, og stipendiatprosjektet er en del av programmet for kunsterisk utviklingsarbeid.

Prosjektet Again and Again and Again – Music as site, situation and repetition handler om ny musikk som på ulike måter integrerer historisk musikk som viktige komponenter.

Steder, situasjoner og produksjonsbetingelser

Buene har komponert tre verker i løpet av prosjektperioden. Han har og forsøkt å få fram det kritiske potensialet i en repetisjon av musikkhistorien gjennom å se på musikkens ulike steder, situasjoner og produksjonsbetingelser.

3 ulike verker

I 3 ulike verker har han undersøkt aspekter av musikkens framføringsapparat:

  1. Symfoniorkesteret som sted
  2. Kammerkonserten som situasjon
  3. Huskonserten som det intime musikalske rommet

I disse undersøkelsene spiller også fonogramhistorien en viktig rolle: Buene betrakter musikkhistorien ikke bare som en historie om verk, men også som en historie om innspillinger.

De musikalske verkene er reflektert i en samling tekster hvor disse ideene blir diskutert i tre ulike formater: Essay, roman og notat.

Bedømmelseskomité

Mark Andre

Anna Lindal

Henrik Hellstenius

 

Disputasleder er rektor Eirik Birkeland.

 

In English:

Again and Again and Again is about new musical works that in various ways integrate historical music as important components.

Buene has investigated the critical potential in the repetition of music history, and he is interested in the historical residue in both the apparatus of production and performance of new music.

Buene has composed three works during the project period, dealing with different aspects of the apparatus of musical performance: A piece made within the framework of the institutionalized orchestral performance – the symphonic site; A work where the situation of chamber music performance is thematized; A performance where the intimacy of the private musical space has been investigated.

These works are reflected in an accompanying body of text where ideas in and around the works are discussed in three different formats: The long essay, the brief note and the fictional form of the novel.

 

 

Sist oppdatert: 11. mars 2013