Årsrapport_2015_studenten_i_front_1532.JPG

Årsrapport 2015 er kommet. Se rektors presentasjon.

NMH beveger seg i et landskap preget av endringer og nye muligheter. Les oppsummeringen av virksomheten i årsrapporten og se rektor Peter Tornquist kommentere den.

Teknologien senker terskelen til det profesjonelle musikklivet. Kunnskap om produksjon og distribusjon er ikke lenger forbeholdt plateselskaper, men tilgjengelig for alle fra en alminnelig mobiltelefon. Idealet om livslang ansettelse er erstattet av en porteføljekarriere der ulike roller må håndteres med like stor presisjon. Alt dette har konsekvenser for en utdanningstradisjon basert på langsiktig utvikling av håndverk og modenhet.

Årsrapporten beskriver hva vi har oppnådd i året som har gått og hva vi har planlagt å gjøre framover. Den er departementets viktigste styringsdokument overfor Musikkhøgskolen.

Se rektors presentasjon

Les årsrapporten 2015 som pdf (4,5Mb)

Sist oppdatert: 8. april 2016