Bjørn Kruses nye bok Thinking Art

Norges musikkhøgskole utgir nå Bjørn Kruses bok Thinking Art, en omarbeidet og engelsk versjon av Den tenkende kunstner. Boken og en ny CD med kammermusikk lanseres og Bjørn Kruse feires tirsdag 15. november.

Thinking Art tar for seg begreper og forståelsesmodeller knyttet til kunstnerisk refleksjon, basert på spørsmål som «Hvordan kan vi bruke tverrfaglig innsikt som en ressurs for å lære om vår egen kunstdisiplin?». Innsiktene som Kruse her presenterer er resultatene av forfatterens mangeårige komposisjons- og undervisningserfaring.

Refleksjon og hvordan være konstruktiv

I stedet for å konsentrere seg om temaet estetikk som et isolert akademisk fag, er Kruses perspektiv hvilke holdninger man inntar og hvilke tilnærminger man gjør idet man reflekterer over komposisjon og drama. Han spør seg videre hvordan denne refleksjonen kan omskapes til konstruktive måter å tenke på i den kreative prosessen, i utøving av kunst og i formidling av kunst innenfor ens egen disiplin.

Thinking Art retter seg mot studenter innenfor alle kunstformer, men er forsøkt holdt i et språk løsrevet fra bestemte disipliner, slik at boken kan leses av alle som verdsetter kunst. Innsikten som tverrfaglig tenkning kan tilby kunstneren, kan forhåpentlig også tilby og utvikle en generell estetisk kompetanse som forsterker opplevelsen av enhver form for kunst.

Om Bjørn Kruse

Bjørn Kruse (1946-) er komponist og utdannet ved University of California i Los Angeles og ved Norges musikkhøgskole. Han underviste ved Musikkhøgskolen fra 1976 og ble i 1997 professor i komposisjon. Siden 2013 er han professor emeritus. Kruse er også en aktiv maler og har hatt flere utstillinger i Oslo-området. Kruse holder foredrag i Norge og utlandet om tverrfaglig estetikk for studenter og lærere innen alle kunstuttrykk.

Symposium med feiring

Boklanseringen inngår i symposiet Unfolding the Process, som pågår ved NMH 15.-17. november. Tirsdag 15. feires Kruse med konsert kl. 16, med to verker fra hans siste CD-plate med kammermusikk, som også lanseres ved denne anledningen. Kruse holder også et foredrag samme dag kl. 17.25.

Sist oppdatert: 10. november 2016