Profilbilde celloundervisning blått

CEMPE innvilget entreprenørskapsmidler

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) ved Musikkhøgskolen har fått 600.000 kroner i støtte til prosjektet «Musikalsk entreprenørskap – mellom børs og katedral».

Pengene er bevilget av Norgesuniversitetet for fremme innovasjon og entreprenørskap i utdanningene.Konkurransen om midlene var stor, og CEMPEs søknad var en av totalt seks som fikk støtte.

Prosjektet er knyttet til CEMPEs utvikling av studiemoduler for å gjøre studentene rustet til en frilanskarriere.

«Musikalsk entreprenørskap – mellom børs og katedral» er et samarbeid med Handelshøyskolen BI og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Les mer på CEMPEs egen nettside.

Flere artikler om CEMPE

Ingrid Hanken

Vellykkede forsøk på gruppeundervisning 11. april 2016

Kan hovedinstrumentundervisning i gruppe gjøre studentene bedre? Resultatene etter at en gruppe med seks NMH-lærere har gjennomført prosjekter, tyder på dette.

Workshop om øving på tvers av sjangrar - 1

Workshop om øving på tvers av sjangrar - 1 01. april 2016

For NMH-studentar: Bli med på å utforske korleis musikarar innanfor ulike sjangrar øver. Workshop med lærarar frå klassisk, folkemusikk og jazz 4. april, 18. april og 25. april.

saetre-tornquist.jpg

CEMPE skal være en spydspiss 27. november 2015

Ny CEMPE-leder vil tenke nytt rundt musikkutdanning, men samtidig ta vare på det beste i tradisjonene.

Sist oppdatert: 6. oktober 2014