Profilbilde celloundervisning blått

CEMPE innvilget entreprenørskapsmidler

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) ved Musikkhøgskolen har fått 600.000 kroner i støtte til prosjektet «Musikalsk entreprenørskap – mellom børs og katedral».

Pengene er bevilget av Norgesuniversitetet for fremme innovasjon og entreprenørskap i utdanningene.Konkurransen om midlene var stor, og CEMPEs søknad var en av totalt seks som fikk støtte.

Prosjektet er knyttet til CEMPEs utvikling av studiemoduler for å gjøre studentene rustet til en frilanskarriere.

«Musikalsk entreprenørskap – mellom børs og katedral» er et samarbeid med Handelshøyskolen BI og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Les mer på CEMPEs egen nettside.

Flere artikler om CEMPE

torvund.JPG

Øyvind Torvund 14. februar 2020

Komponist

Prosjektledere jobbskygging Alice og Maia

Jobbskyggingsnytt 12. februar 2020

Håper på rekordår for Jobbskyggingsprosjektet!

Darla-crispin-foto-katinka-hustad web2000.JPG

Vidtfavnende musikkforskning 20. april 2018

– Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er viktig for hvordan hele institusjonen kan utvikle seg, både når det gjelder undervisning og læring, men også kvaliteten på det kunstneriske arbeidet, sier Darla Crispin. Opplev litt av forskningen på Musikhøgskolen i filmen under.

Sist oppdatert: 6. oktober 2014