saetre-tornquist.jpg
Jon Helge Sætre og rektor Peter Tornquist.

CEMPE skal være en spydspiss

Ny CEMPE-leder vil tenke nytt rundt musikkutdanning, men samtidig ta vare på det beste i tradisjonene.

Ny leder for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) blir Jon Helge Sætre, som tar over når Ingrid Maria Hanken går av med pensjon. Sætre har bakgrunn som forsker og musiker ved Musikkhøgskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Attraktiv kombinasjon

Sætre deler NMHs ambisjoner for CEMPE; senteret skal være en spydspiss nasjonalt og internasjonalt for å tenke nytt rundt musikerutdanning og samtidig ta vare på de gode tradisjonene.

 - NMH er en spennende arbeidsplass med kompetente fagfolk med et stort spekter av kunnskap og interesser. For meg er det en attraktiv kombinasjon av musikkpedagogikk, utøvende musikkutdanning og praktisk utviklingsarbeid. Jeg mener CEMPE kan spille en betydningsfull rolle. 

Felles vei fremover

Sætre har bakgrunn som forsker og musiker. Som pianist har han en forkjærlighet for samtidsmusikken og har spilt med blant annet Affinis Ensemble og Oslo Sinfonietta.

Under hovedfaget fordypet han seg i musikkformidling og videre har han forsket på musikkundervisning i grunnskolen ved NMH og Høgskolen i Oslo og Akershus.

 - Jeg tror bakgrunnen min gir meg et overblikk over områdene CEMPE jobber med og jeg gleder meg til å jobbe med et så bra team som allerede finnes her. De er allerede godt i gang med sitt arbeid. Det blir spennende å gå i dialog med dem om en felles vei fremover.

Sætres arbeid i Cristin.

Sist oppdatert: 27. november 2015