Åpen_uke_2017_6.jpg

En smak av drømmen

Drømmer du bare litt om å drive med musikk, så gi det en sjanse, er rådet fra masterstudent Guro Utne Salvesen til videregåendeelevene som besøker Musikkhøgskolen denne uken.

Lindemansalen er fylt av unge, håpefulle denne mandag morgenen. Etter velkomst av både Chopin, Brahms og viserektor Morten Halle samt praktisk informasjon fra førsteamanuensis Kristin Kjølberg, inntar to studenter scenen for å fortelle om livet – hverdagslivet – på Norges musikkhøgskole.

– Vi får såpass god oppfølging her at jeg har fått en melding fra læreren med «er du våken?», forteller Jacob Beranek Hvattum til latter fra salen.  

Sammen med masterstudent i sang, Guro Utne Salvesen, gir han en ærlig innføring i forventninger, identitetskriser, jobbutsikter og drømmer som mange av studentene ved Musikkhøgskolen går gjennom. De legger ikke skjul på at musikerlivet kan være utrygt – at nåløyet er trangt, og at det ofte ikke venter noen stabil, fast jobb på deg i andre enden.
Men de vet også hvor givende det er å følge drømmen sin. Og de har fått alle spørsmålene som mange videregåendeelever får fra familie og venner, nå når det nærmer seg et studievalg: hvorfor kan ikke musikk bare være en hobby? Hvorfor velge musikk som yrke? – Hvorfor ikke? Er Salvesens klare svar.

«Hvorfor velge musikk som yrke?» spør de.
– Hvorfor ikke?

Guro Utne Salvesen, masterstudent i sang

DRØMMER OG REALISME: Studentene Guro Utne Salvesen og Jacob Beranek Hvattum ga tredjeklassingene fra videregående en innføring i studentlivet ved Musikkhøgskolen. De snakket om å følge drømmen, men også om realitetene ved å være musikkstudent – og senere musiker.

Smake på stemningen

Hvert år arrangerer Musikkhøgskolen åpen dag for videregåendeelever. Noen vet allerede om de skal søke opptak eller ikke. For andre kan besøket være avgjørende.

– Vi kunne reist ut på skolene og fortalt dem om tilbudene våre, men vi er opptatt av å vise frem skolen og stemningen her på huset, forteller førstekonsulent og koordinator for åpen uke, Åste Jensen Sjøvaag. Hun håper besøket bidrar til at elevene sitter igjen med større kunnskap om studiene, men også mer trygghet til å søke.

– Jeg håper de føler at Musikkhøgskolen er et bra og trygt sted. At det ikke er skummelt å søke. Noen skoler kommer hvert år, andre kommer ofte, og noen skoler er på besøk for aller første gang. For de elevene som er usikre og har lurt litt på om de skal søke, håper jeg besøket vipper dem mot å søke.

Hva er det dere ønsker å vise frem på åpen dag?

– Bredden og mangfoldet. Det er så mange forskjellige muligheter her. Og så vil vi selvsagt vise at vi har mange flinke studenter, og at de som begynner her også kan bli det, sier Sjøvaag.

Arvelig «belastet»

Blant de potensielle fremtidige studentene, er tre gutter som er brennsikre på at de skal søke opptak neste år. Henrik Aarnes, Audun Rørmark og Trym Andersen går alle på Skien videregående skole.  

Det var gøy å høre studentene snakke, men mest spennende å få kjenne på miljøet her, er de tre enige om.

Det var gøy å høre studentene snakke, men mest spennende å få kjenne på miljøet.

Henrik Aarnes, Audun Rørmark og Trym Andersen fra Skien videregående skole

– Vi får mer inspirasjon til å søke. Vi har jo hørt mye om Musikkhøgskolen, om miljøet og professorene. Dette besøket gir en ekstra «boost», sier Henrik Aarnes, som spiller klarinett, men sikter seg inn mot studier i dirigering når han søker Musikkhøgskolen neste år. Han har allerede fått prøvd seg som dirigentassistent i Norsk ungdomssymfoniorkester (NUSO) samt for lokale orkestre og korps.

– Jeg trives veldig godt i den rollen, og er veldig interessert i klassisk musikk og musikkteori.

Klassekamerat, Audun Rørmark, har egentlig god kjennskap til Musikkhøgskolen fra før av.
– Jeg kjenner mange som har gått her. Begge foreldrene mine, en bror. Og farfar var lærer her, på pedagogikkstudiet.

– Planen er å søke utøvende klassisk, eventuelt fritt kandidatstudium. Og så har jeg tenkt å bruke det til å gå videre på komposisjon, sier Rørmark, som spiller fiolin.

Basstrombonist Trym Andersen sikter seg også inn mot klassisk utøvende studier.
– Jeg vet at det er gode lærere her. Musikkhøgskolen er jo kjent som den beste av skolene, sier han.

– Jeg vet at det er gode lærere her. Musikkhøgskolen er jo kjent som den beste av skolene.

Trym Andersen

De vet alle at det er hardt å komme inn, men bekymrer seg ikke unødig.
– Man må ha selvinnsikt når nivået er så høyt, og vi vet at usikkerheten er stor. Men vi har forholdsvis lave skuldre på at det kan gå i dass, sier Rørmark. Hele Norge samles rundt dette målet. Men musikerlivet er jo også sånn. For å nå opp, må du opp på et høyere nivå, og da må du øve. Sånn sett kan det jo også virke motiverende, er guttene enige om.

Hvert år tar kontaktlærer Toril Siksjø ved Skien videregående skole med seg tredjeklassingene på musikklinjen hit. I dag har hun med seg 32 elever.

– Disse besøkene betyr mye for elevene som skal søke, men også for de som ikke skal søke. Det er et blikk inn i en verden de ikke kjenner så godt, forteller hun.

Hun mener besøkene er viktig for en musikklinje. – Det er en viktig del av oppdraget vårt å ha tatt med elevene til Musikkhøgskolen: det er en fin felles tur som handler om musikk, sier Siksjø.

Tror du det kan være avgjørende for om elevene søker opptak her?

– Er de i tvil, vurderer de nok det en gang til, ja. De andre blir bare enda sikrere.

På kartet

Åpen uke byr også på nærmere innsyn i de ulike studiene. Guttene fra Skien videregående løper av gårde til Auditoriet, der fagseksjonsleder Matz Pettersen og en gjeng studenter forteller om kandidatstudiet i utøving, klassisk. Der får elevene en improvisert, musikalsk velkomst.

– Jeg vil karakterisere lærerstaben her som snille, sier fagseksjonslederen, og legger til at de ofte er strengere andre steder. – Her er det viktig at dere finner deres uttrykk. Vi synes det er gøy å hjelpe dere til å finne nye veier, sier Pettersen, og lover at lærerstaben er i stadig utvikling ved skolen.

– Vi synes det er gøy å hjelpe dere til å finne nye veier.

Matz Pettersen, fagseksjonsleder for blåserseksjonen

For eksempel må Musikkhøgskolen forberede studentene på en annen tilværelse som musikere nå, enn for noen år siden.

Studiene her er tilpasset et marked i endring. I dag er det mange forskjellige måter å være musiker på. Da jeg ble utdannet, fikk du enten jobb i et orkester eller korps, eller så ble du drosjesjåfør, forteller Pettersen humoristisk, og legger til: – Vi har stort fokus på entreprenørskap.

På rom 02008 er tema folkemusikk. Der sitter professor Steinar Ofsdal og tre tredjeårsstudenter midt i en time, som et knippe videregåendeelever blir en del av.
Alle veggene i rommet er dekket av ulike instrumenter – og et kart.

– Vi kan ikke snakke om norsk folkemusikk uten å se på dette kartet, sier Ofsdal. – Vi eter oss gjennom hele kartet, forteller han.

KARTVERKET: På veggene hos professor Steinar Ofsdal henger alskens instrumenter, men på kandidatstudiet i utøvende folkemusikk er norgeskartet også en sentral del av undervisningen.

I Lindemansalen er tema kirkemusikk. Professor Terje Winge gir andreårsstudent Jon Martin Høie noen siste råd og vink før salen åpnes for besøkende elever. Så lyder «Eg veit i himmerik ein borg» fra orgelet og Høies hender og føtter.

– Orgel er selvsagt et sentralt instrument i kirkemusikk, forteller Terje Winge. – Men kirkemusikk skiller seg på flere måter fra de andre studiene. Studiet er innrettet mot en profesjon som kirkemusiker, organist eller kantor. Å være kirkemusiker handler ikke bare om å spille orgel, men også om kor. Korledelse er en viktig del, det samme er liturgikk – læren om gudstjenester, og hymnologi – læren om salmer, informerer Winge til en liten, men lydhør gjeng.

Hold på amatøren!

«To play a wrong note is insignificant. To play without passion is inexcusable». Sitatet skal angivelig være Beethovens. I dag kommer det fra studentene Jacob Beranek Hvattum og Guro Utne Salvesen til de besøkende videregåendeelevene.

«To play a wrong note is insignificant. To play without passion is inexcusable»

Ludwig van Beethoven

– For uansett om du skulle være så heldig å komme inn på Norges musikkhøgskole – eller andre steder – er det viktig å huske på hvorfor du søkte. Hvorfor du drømte om det.Sett deg godt inn i studietilbudet, så du vet at faget du søker på faktisk er det du tror det er. Gå på konserter, og hold sinnet åpent, formaner de. Og mest av alt – hold på drømmen:
Hold alltid kontakt med den delen av deg som en gang ble interessert i musikk. Ikke mist amatøren, selv om du blir profesjonell, formaner de to studentene til videregåendeelevene.

Åpen uke_2017_8.jpg

STEMNINGER: Åpen dag skal ikke bare gi praktisk informasjon til de besøkende, men også stemningen og følelsen av Norges musikkhøgskole. Det var studentene som spilte på åpningen med på å gi.

Sist oppdatert: 14. november 2017