Jenteprosjekt_komposisjon_3.JPG

Glatt til kornete til kantete – jenteprosjekt komposisjon

– Det er litt dumt at kurset bare er for jenter. For vi vil jo ikke ha spesialbehandling, men vi hadde nok ikke meldt oss på om gutter også hadde vært invitert. Da ville vi kanskje ikke trodd vi var gode nok.

Om jenteprosjekt komposisjon på Norges musikkhøgskole

– et møtested for jenter som vil lage musikk.

– sjangeruavhengig.

– stiller ingen krav til forkunnskaper.

– gir kunnskap i komponering.

– kan være en forberedelse til en komposisjonsutdanning.

– er for alle jenter i alderen 16 år og eldre.

– har fire helgesamlinger på Musikkhøgskolen og fire komposisjonsdager i året.

– er gratis, men deltakerne dekker reise og opphold selv.

– drives av Rune Rebne, men vil også ha andre foredragsholdere /lærere.

– Det er mange jenter der ute som lager musikk, men vi ser dem ikke så lett. De trenger ofte et løft for å komme på banen og stole på seg selv. Jeg ønsker å lage en inspirerende og kompetent møteplass for unge jenter som vil lage musikk, sier Rune Rebne, komponist og stipendiat ved Musikkhøgskolen, og ansvarlig for jentekomposisjonskurset.

Et spørsmål om demokrati

– Blir kjønnsfordelingen for skjev, blir det et demokratisk problem. Kunst er en motstemme i samfunnsdebatten, og rommet blir større og rikere når flere er med. Å få med jentene betyr at ikke bare er halvparten deltar.

På Musikkhøgskolen er det bare fire jenter av til sammen 25 komposisjonsstudenter på bachelor- og masternivå. Lærerkollegiet har alltid vært mannsdominert, men i år skjer det noe med kjønnsbalansen med ansettelsene av Kaija Saariaho, Natasha Barrett og Bente Leiknes Thorsen.

At så få komposisjonsstudenter er jenter, kommer kanskje ikke bare av at jentene selv ikke kommer på banen. Det er sannsynlig at opptakskriterier, studieprofil, forbilder, omdømme og flere faktorer spiller inn på mangfoldet i søkermassen. Jenteprosjektet er en måte å nå ut på, og gjøre Musikkhøgskolens tilbud relevant for flere.

– Kunst er en motstemme i samfunnsdebatten.
Rommet blir større og rikere når flere deltar.

alt

Lavterskel

30 unge kvinner fra 17 til 30 år sitter i auditoriet på Musikkhøgskolen en solfylt lørdag i september. Rune Rebne står foran dem, foreleser, prater, går litt fram og tilbake, gestikulerer.
– Hva er god musikk? spør han den lydhøre forsamlingen. Flere tar ordet, de ler av og med hverandre.
– God musikk er individuelt og avhengig av situasjon.
– God musikk er noe ærlig.
– God musikk er noe som vekker følelser.

– Fint! sier Rune. – Det finnes ikke feil svar på dette kurset, for det handler om god musikk, musikk som språk og hvordan musikk påvirker kroppen. Hvor finnes musikken? Den finnes overalt, men vi må ta tak i lydene og binde dem sammen. Hvordan får vi tak i lydene? Vi binder dem sammen gjennom teknikker. Teknikken er et verktøy når vi komponerer – ikke et mål i seg selv.

Han snakker om kunst som noe som åpner for refleksjon, for tanker, og han bruker enkle begreper. – Jeg, og sikkert mange av dere, kan de fine ordene, men vi trenger ikke bruke dem her. Dette er et lavterskelkomposisjonskurs.

– Hvor finnes musikken? Den finnes overalt.
Vi må ta tak i lydene og binde dem
sammen gjennom teknikker.

Det handler om å lage gode spill

Rebne vil at jentene skal tenke at komposisjon og musikk er som spill og følelser. – Jeg og lytteren har begge kropper, og følelsene sitter i kroppen. Føler jeg noe, så føler kanskje lytteren noe. Spillet gjør musikken tilgjengelig. Akkurat som at språk er spill, er det også operativt, noe som betyr noe. språket vi bruker på musikken må også være operativt. Ordet «pling» lar seg for eksempel oversette til lyd, og slik må komposisjonsspråket også være. Det holder det ikke bare med følelser, og vi kan ikke bare bruke uttrykk som fint, skummelt, vakkert, og så videre. For å få til det du ønsker, trenger du teknikk. Og du trenger dramaturgi.

Kreativitet først, teknologi etterpå

Komposisjon og teknologi er viktig for Rune Rebne, og han tror mange jenter stoppes på veien fordi komposisjon ofte knyttes så tett til teknologi. – Det blir ofte framstilt som om teknologien er avgjørende for den kreative prosessen. Når det gjelder duppe-ditter og teknologi, så er gutta ofte mer frampå. Når teknologien blir så avgjørende, blir det lett også en barriere for dem som ikke kaster seg like lett over det. Komponering starter ikke i musikkprogrammet.

– Komposisjon starter et annet sted –
som en fantasi. Dataprogrammet er
bare et hjelpemiddel.

Glatt – kornete – kantete

Jentene har jobbet i grupper og komponert hver sin to-minutters komposisjon som skal gå fra glatt, til et kornete til et kantete uttrykk. Og de skal gi hverandre ros og forslag til forbedringer. Det er stor variasjon i hvordan gruppene har løst oppgaven. De fleste bruker stemmen på ulike måter, noen synger, noen freser, andre lager surklelyder. Det er klapping og skriking, knipsing og tramp i gulvet. Det er lett for deltakerne å komme med positive tilbakemeldinger – ikke like lett å gi forslag til forbedringer, men jo varmere de blir i trøya, jo løsere sitter også den konstruktive kritikken.

Neste oppgave: – Lag musikk som går fra glatt til kornete til kantete – forbedret. Latter. Jentene går til grupperommene og seansen med framføring og tilbakemelding gjentas.

Fornøyde

Ellen-Martine Gismervik, Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Victoria Sørlie Folkedal er fornøyde. De liker måten Rune Rebne får dem til å utforske kreativiteten, og at det er mer kunstfokus enn de er vant til. To av dem er musikkstudenter ved Universitet i Stavanger, de to andre er frilansere. Komposisjonskurset fikk de vite om via jungeltelegrafen. – Jeg kjenner noen som hadde Rune på Toneheim, og hun varslet meg. - Jeg kjenner noen som delte informasjonen på facebook, sier Dorothea og Victoria.

– Jeg ble positivt overrasket, men jeg hadde egentlig ingen forventninger, sier Karoline.

– Det er fint å bli kjent med flere som vil lage musikk. Og hvordan skal vi ellers lære komposisjon? spør Ellen-Martine.

alt

– For få komponister i norsk skole

Rune Rebne mener komposisjonsstudiet lider under fraværet av komposisjonsundervisning for ungdom. – Når utøvere kommer inn på Musikkhøgskolen har de gått hos en spillelærer i mange år, men ungdom har for få steder hvor de kan øve på komposisjon. Det finnes ikke komposisjonsopplæring i kulturskolene, og på videregående skole lærer de «komponering og kopiering», som jeg kaller det. Der skal de lage musikk i mange stilarter. Det blir raskt dårlige kopier av de store mestrene.  

Han etterlyser komposisjonspedagoger: – Det er for få komponister i norsk skole. Hvordan skal vi lære ungdom å komponere, når det er så få komponister som også er lærere?

Selv har Rune Rebne brukt mye tid på undervisning, på Toneheim folkehøgskole og på Musikkhøgskolen. – For meg er undervisning viktig for mitt virke som komponist. Hos oss på Musikkhøgskolen skal komposisjonsstudentene være kunstnere helt fra starten. Komponering er et møtested for mennesker. Teknikken lærer de etter hvert. Vi framelsker det originale.

Hoppende komponist

Rune Rebne har erfaring med rekruttering av jenter i mannsbastioner gjennom hoppjenteprosjektet til Norges Skiforbund, som han har drevet i 7 år. – Det startet med 23 hoppjenter i hele Norge inkludert landslaget. I dag er det registrert rundt 1000 jentehoppere, blant annet rundt 30 jenter i som konkurrerer om plass på landslagene. Jeg er den komponisten som har hoppet lengst i verden. 120 meter på Lillehammer.

Erfaringene fra hoppjenteprosjektet bruker han i komposisjonsjenteprosjektet. – Det viktigste er at om jenter møtes i inspirerende, utviklende og trygge omgivelser da skjer det positive ting! Derfor er målet å lage en møteplass der vi lager god musikk.

Sist oppdatert: 7. oktober 2016

Om jenteprosjekt komposisjon på Norges musikkhøgskole

– et møtested for jenter som vil lage musikk.

– sjangeruavhengig.

– stiller ingen krav til forkunnskaper.

– gir kunnskap i komponering.

– kan være en forberedelse til en komposisjonsutdanning.

– er for alle jenter i alderen 16 år og eldre.

– har fire helgesamlinger på Musikkhøgskolen og fire komposisjonsdager i året.

– er gratis, men deltakerne dekker reise og opphold selv.

– drives av Rune Rebne, men vil også ha andre foredragsholdere /lærere.

Kontakt

imported-image

Rune Rebne

Førsteamanuensis

Komposisjon