Profilbilde dirigering sang

Godt arbeidsmarked for de som utdannes ved Musikkhøgskolen

Nesten ingen av de som går ut av utøvende musikkutdanning har vært arbeidsledige det første året, men rundt en tredel jobber som frilansere. Dette er en høy andel sammenlignet med hva som er vanlig ellers i arbeidsmarkedet.

Dette er noen av resultatene som er kommet fram i NIFU-rapport 10/2014 i en undersøkelse av tidligere studenter i utøvende musikkutdanning, laget på oppdrag fra Norges musikkhøgskole (NMH) og de 7 andre institusjonene som gir utøvende og skapende musikkutdanning.

81,7% av de spurte av Musikkhøgskolens tidligere studenter hadde ingen erfarning med arbeidsledighet.

Last ned hele rapporten (pdf 2 Mb)

Relevant for arbeidslivet

Musikkutdanningen oppleves som like arbeidslivsrelevant som andre masterutdanninger. Faktisk vurderer musikkandidatene arbeidslivsrelevansen som høyere enn andre mastere i humanistiske og estetiske fag.

Nesten halvparten av de spurte har tatt sin musikkutdanning ved Norges musikkhøgskole, fordi NMH er en Norges desidert største musikkutdanningsinstitusjon med det største tilbudet i studieprogrammer.

Mange frilansere

Rundt en tredel oppga at de hovedsakelig hadde frilansarbeid. For enkelte gir frilansarbeid en ønsket fleksibilitet mens andre ønsker en mer stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Rundt en firedel hadde hovedsakelig hatt fast stilling og i underkant av en femdel hadde hovedsakelig arbeidet i midlertidig stilling(er) det første året etter endt utdanning.

Tilfredse

De som har gått på Musikkhøgskolen har gjennomgående en positiv vurdering av den utdanningen de har tatt. Musikkhøgskolens tidligere studenter skårer jevnt over høyere enn de andre utdanningsinstitusjonene både på arbeid og hvor relevant utdanningen har vært for arbeidet, hvor fornøyd de er med utdanningskvaliteten og det faglige innholdet i studiene.

Kandidatene ble også spurt om de ville tatt samme utdanning om igjen. For lavere grads musikkutdanning sin del, svarer nær åtte av ti at de ville tatt samme utdanning igjen, enten på samme lærested eller et annet lærested. Tilsvarende andel for høyere grad er 83 prosent.

Lærestedene som var med

De musikkutdanningsinstitusjonene som var med i undersøkelsen var i tillegg til Norges musikkhøgskole:

  • Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø
  • Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen
  • Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger
  • Institutt for musikk ved Universitetet i Agder
  • Barratt Due musikkinstitutt
  • Kunsthøgskolen i Oslo/Operahøgskolen

 

Sist oppdatert: 7. april 2014